در هنگام دور اظهاری واردات ، از منوی مشاهده وضعیت بارنامه می توانید ببینید که بارنامه در چه وضعیتی قرار دارد بارنامه ها در وضعیت های زیر می توانند باشند :

بارنامه در وضعیت خروج : در این حالت یعنی پروانمه آن صادر شده

بارنامه در وضعیت کوتاژ : که پروانه برای آن صادر نشده

بارنامه در وضعیت ترخیصیه : یعنی هنوز ترخیصیه بارنامه صادر نشده است که باید به شرکت حمل و نقل مراجعه نمایید .

بارنامه تفکیک شده : در این حالت باید شماره بارنامه تفکیک شده را وارد کنید تا بتوانید اظهار نمایید

بارنامه تجمیع شده : در این حالت باید شماره بارنامه تجمیع شده را وارد نمایید تا بتوانید اظهار نمایید .

بدیهی است که هر بارنامه را تنها یکبار می توان اظهار نمود

جهت دوراظهاری واردات با بارنامه به نکات زیر توجه فرمایید :

چنانچه بارنامه دچار اشتباهاتی در شماره کانتینر – تعداد – وزن و .. بود ابتدا از شرکت حمل صادر کننده ترخیصیه بخواهید که اطلاعات را ویرایش نماید .  سپس دور اظهاری را انجام دهید چرا که اطلاعات اظهار باید با اطلاعات بارنامه یکی باشد . وارد گزینه دور اظهاری واردات با بارنامه می شوید

امیدواریم که این مقاله از گروه بازرگانی ایمن تجارت کارآمد مفید بوده باشد