هنگامی که کشتی به بندر مقصد برسد ، برای شما از شرکت کشتیرانی اعلام ورود ارسال می شود و شما هزینه های بندری را پرداخت می کنید و ترخیصیه اخذ می نمایید . دقت نمایید که طی 10 روز باید بارتان ترخیص گردد اگر نه هزینه دموراژ خواهید خورد . صاحب ترخیصیه شماره کارت بازرگانی دارد و با شماره ملی اش و ثبت شرکتش در سامانهepl  ثبت نام نموده است و کد اقتصادی دارد . حتما این نکته را مد نظر داشته باشید که دریافت ترخیصیه منوط به تسویه حساب قبلی می باشد .

ثبت و واگذاری ترخیصیه در سامانه تجارت فرامرزی گمرک

در سامانه تجارت فرامرزی epl  گمرک اگر صاحب کالا با صاحب ترخیصیه در زمان اظهار الکترونیک یکی نباشد ، سیستم نمی گذارد روند اظهار جلو برود . حتی اگر ترخیصیه از یک شرکت حمل به شرکت حمل دیگری واگذار شده باشد باید ترخیصیه را در سامانه به فرد بعدی انتقال داد و فرد صاحب ترخیصیه اول باید قبض انبار را به فرد دیگری انتقال دهد .

روال کار :

وارد سامانهepl  بشوید و از منوی کاربر زیر منوی واگذاری ترخیصیه را انتخاب نمایید. و اطلاعات وارد شده را وارد نمایید و ترخیصیه را انتقال دهید

توجه کنید صاحب ترخیصیه کسانی هستند که در سیستم تعریف شده باشند و نام کاربری و رمز عبور داشته باشند . پس کاربری که می خواهد ترخیصیه را انتقال دهد باید از صاحب ترخیصیه اول وکالت الکترونیکی داشته باشد  برای مشخص شدن وضعیت ترخیصیه به منوی کاربر رفته و صفحه بررسی وضعیت ثبت ترخیصیه را نگاه کنید .

جهت انجام خدمات ترخیص کالا اعم از :

آماده  سازی اسناد ترخیص
ارزش گذاری در گمرک
ارسال  مانیفست الکترونیکی ، ثبت و واگذاری ترخیصیه
تکمیل اظهارنامه گمرکی
بارگذاری اسناد
عدلبندی و فاکتور الکترونیک
ارتباط با سازمانهای همجوار
تفکیک و تجمیع بارنامه

با شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد تماس حاصل نمایید .