هنگامی که کشتی به بندر مقصد برسد، برای شما از شرکت کشتیرانی اعلام ورود ارسال می شود و شما هزینه های بندری را پرداخت می کنید و ترخیصیه اخذ می نمایید. دقت نمایید که طی 10 روز باید بارتان ترخیص گردد اگر نه هزینه دموراژ خواهید خورد. صاحب ترخیصیه شماره کارت بازرگانی دارد و با شماره ملی اش و ثبت شرکتش در سامانهepl  ثبت نام نموده است و کد اقتصادی دارد. حتما این نکته را مد نظر داشته باشید که دریافت ترخیصیه منوط به تسویه حساب قبلی می باشد.

ثبت و واگذاری ترخیصیه در سامانه تجارت فرامرزی گمرک

در سامانه تجارت فرامرزی epl  گمرک اگر صاحب کالا با صاحب ترخیصیه در زمان اظهار الکترونیک یکی نباشد، سیستم نمی گذارد روند اظهار جلو برود. حتی اگر ترخیصیه از یک شرکت حمل به شرکت حمل دیگری واگذار شده باشد باید ترخیصیه را در سامانه به فرد بعدی انتقال داد و فرد صاحب ترخیصیه اول باید قبض انبار را به فرد دیگری انتقال دهد.

روال کار :

وارد سامانهepl  بشوید و از منوی کاربر زیر منوی واگذاری ترخیصیه را انتخاب نمایید. و اطلاعات وارد شده را وارد نمایید و ترخیصیه را انتقال دهید

توجه کنید صاحب ترخیصیه کسانی هستند که در سیستم تعریف شده باشند و نام کاربری و رمز عبور داشته باشند. پس کاربری که می خواهد ترخیصیه را انتقال دهد باید از صاحب ترخیصیه اول وکالت الکترونیکی داشته باشد  برای مشخص شدن وضعیت ترخیصیه به منوی کاربر رفته و صفحه بررسی وضعیت ثبت ترخیصیه را نگاه کنید.

جهت انجام خدمات ترخیص کالا اعم از :

  • آماده  سازی اسناد ترخیص
  • ارزش گذاری در گمرک
  • ارسال  مانیفست الکترونیکی، ثبت و واگذاری ترخیصیه
  • تکمیل اظهارنامه گمرکی
  • بارگذاری اسناد
  • عدلبندی و فاکتور الکترونیک
  • ارتباط با سازمانهای همجوار
  • تفکیک و تجمیع بارنامه

با شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد تماس حاصل نمایید.