به منظور تسریع بخشیدن به امر ترخیص کالا تمامی مراحل مربوط به تشریفات گمرکی اعم از انجام مراحل اظهار کالا، تنظیم اسناد و ورود اطلاعات از راه دورو بدون حضور فیزیکی صاحب کالا از هرمکانی فراهم شده است.

روش وکالت در سامانه epl

با ورود به سامانه گمرک الکترونیکی از شما نام کاربری که شماره کدینگ شما باشد را می خواهد ( برای افراد حقیقی شماره کد ملی آنها می باشد.)

صاحبان کالا و حق العملکاران نام برای دریافت رمز عبور باید به مسئول احراز هویت در گمرک مورد اظهارمراجعه نمایند

وکالت از راه دور صاحبان کالا وصادر کنندگان

پس از اینکه شرکت های صاحبان کالا در سامانه ثبت شد یک نفر را به عنوان نمانده معرفی میکنند .سپس نماینده بادریافت نام کاربری ازدایره احراز گمرک وارد سامانه میشود از منوی کاربر گزینه ی وکالت را انتخاب می کند. هم نماینده وهم صاحب کالا باید وکالت را تائید نمایند.

روی گزینه نماینده شرکت می زنید و لیست شرکتهایی که شما نماینده آن هستید باز می شود وروی شرکتی که می خواهید اظهار آن را انجام دهیدکلیک و آن را فعال می نمایید.

صفحه وکالت شرکت برایتان بازمیشود

در اینجابه کارمند یاحق العملکار وکالت می دهید

با کلیک روی دکمه ی مورد نظر می توانید شخصی رابه عنوان وکیل انتخاب کنید.با جستو جوشخص را درسیستم شناسایی میکنید و او را به عنوان وکیل انتخاب می نمایید.

شما می توانیدوضعیت تائید وکالتنامه را نیزدراین قسمت پیگیری نمایید

اگر هر دو طرف (کارگزار وکارفرما ) وکالت را تائید کنند ، فعال است. اگر صاحب شرکت وکالت را غیر فعال کند وکارگزار فعال کند سیستم تائید شده توسط کارگزار را نمایش می دهد و بر عکس این وضعیت می شود تائید نشده توسط کارگزار.

برای اینکه یک کارمند بتوانداز طرف شخصی دوراظهاری را انجام بدهد باید هر دو وکالت را تائید کنند

جهت دریافت راهنمایی برای وکالت از راه دور با ما تماس حاصل نمایید.