جهت کنترل اضافه بار و یا اتصالات شبکه در ترانسفورماتور ها از رله های حفاظتی استفاده می گردد . که این رله ها یا باعث به کار افتادن دستگاه های دیگر یا نهایتا قطع بخشی از مدار می شوند .سه نوع رله موجود می باشد : الکترومکانیکی ، استاتیکی و دیجیتالی

آیا برندهای وارداتی رله را می شناسید؟ اشپرکر (Sprecher) و زیگلر (Ziegler)- رله حفاظتی زیمنس 7PA22 , 7PA23 , 7PA26 , 7PA27 , 7PA30 , 7TS16- رله های اشنایدر MiCOM P120 , P121 , P122 , P123 , P127 , P132 , P139 , P141 , P142 , P143 , P441 , P442 , P443 , P446 , P632 , P633 , P642 , P643 , P921 , P922 , P923, P941 , …

ترخیص انواع تجهیزات صنعتی و رله های حفاظتی در گروه بازرگانی ابراهیمی

ترخیص رله های محافظت کننده ترانس

ترخیص رله اضافه جریان در شبکه

ترخیص رله اتصال زمین

ترخیص رله دیفرانسیل

ترخیص رله ولتاژ

ترخیص رله دیستانس یا رله های امپدا نسی

ترخیص رله اضافه شار ( اضافه تحریک )

ترخیص رله فرکانسی

ترخیص رله سنکرونیزم

ترخیص رله بوخهلتس : نوعی رله محافظتی

ترخیص رله حفاظتی دیجیتال

تعرفه گمرکی جهت ترخیص انواع رله

تعرفه گمرکی ترانسفورماتور جریان 85043310 می باشد دارای 15% حقوق ورودی و ترخیص به صورت هر واحد .

تعرفه گمرکی ترانسفورماتور ولتاژ 85043320 می باشد دارای 15% حقوق ورودی

تعرفه گمرکی متعادل کننده های جریان الکترونیکی 85041020 با احتساب 10% حقوق ورودی

تعرفه گمرکی دستگاههاي الكتريكي براي سوئيچينگ يا مدارهاي الكتريكي محافظ يا براي برقراري اتصالات (Connections) به يا در مدارهاي الكتريكي (براي مثال، سوئيچ‌ها، رله‌ها، فيوز‌ها، محدودكننده‌هاي تغييرات جريان يا ولتاژ الكتريكي (Surge suppressors)، دو شاخه‌هاي اتصال، سوكت‌ه 85362030 می باشد

تعرفه گمرکی کلیدهای قطع و وصل دو طرفه 85363020 می باشد