ترخیص تخصصی رنگ و رزین از گمرک

برخی از خدمات شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد در خصوص واردات و ترخیص تخصصی در صنایع رنگ و رزین از گمرک  شامل:

 • ترخیص تخصصی رنگ گرم ترافیکی
 • ترخیص تخصصی رزین ونیل استر
  ترخیص تخصصی پیگمنت زرد کرم لایت
  ترخیص تخصصی ضد رویه رنگهای آلکیدی
 • ترخیص تخصصی هیدروکربن رزین
  ترخیص تخصصی رزین اکریلیکی
  ترخیص تخصصی رزین اپوکسی
 • ترخیص تخصصی آلکید رزین
 • ترخیص تخصصی رنگ ضد یخ(سبز فسفری)
  ترخیص تخصصی انواع رنگهای نساجی
  ترخیص تخصصی رنگ اسیدی
  ترخیص تخصصی رنگ بازیک
  ترخیص تخصصی رنگ مستقیم
  ترخیص تخصصی رنگ دیسپرس
  ترخیص تخصصی رنگ گوگردی
 • ترخیص تخصصی رزین سیلیکونی رنگ نما
 • ترخیص تخصصی رزین رنگ ترافیک دو جزئی
 • ترخیص تخصصی رزین اتیل سلیکات

تعرفه گمرکی جهت ترخیص رزین

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص رزین اپوکسید با کد تعرفه 39073090 و 39073010 است

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص رزین پلی آمین ( هاردنر ) 39089010 است

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص  رزین پلی ال پلی اتر ۳۹۰۷۲۰ است.

جهت استعلام تعرفه گمرکی کالای خود پروفرمای خود را برای شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد ترخیص کار رسمی گمرک فکس نمایید.

Rate this post