برخی از خدمات گروه بازرگانی ابراهیمی در خصوص واردات و ترخیص تخصصی در صنایع رنگ و رزین از گمرک  شامل:

 • ترخیص تخصصی رنگ گرم ترافيکي
 • ترخیص تخصصی رزين ونيل استر
  ترخیص تخصصی پيگمنت زرد کرم لايت
  ترخیص تخصصی ضد رويه رنگهاي آلکيدي
 • ترخیص تخصصی هيدروکربن رزين
  ترخیص تخصصی رزين اکريليکي
  ترخیص تخصصی رزين اپوکسي
 • ترخیص تخصصی آلکيد رزين
   
 • ترخیص تخصصی رنگ ضد يخ(سبز فسفري)
  ترخیص تخصصی انواع رنگهاي نساجي
  ترخیص تخصصی رنگ اسيدي
  ترخیص تخصصی رنگ بازيک
  ترخیص تخصصی رنگ مستقيم
  ترخیص تخصصی رنگ ديسپرس
  ترخیص تخصصی رنگ گوگردي
 • ترخیص تخصصی رزين سيليکوني رنگ نما
 • ترخیص تخصصی رزين رنگ ترافيک دو جزئي
 • ترخیص تخصصی رزين اتيل سليکات

تعرفه گمرکی جهت ترخیص رزین

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص رزين اپوكسيد با كد تعرفه 39073090 و 39073010 است

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص رزين پلي آمين ( هاردنر ) 39089010 است

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص  رزین پلی ال پلی اتر ۳۹۰۷۲۰ است.

جهت استعلام تعرفه گمرکی کالای خود پروفرمای خود را برای گروه بازرگانی ابراهیمی ترخیص کار رسمی گمرک فکس نمایید.