جهت ترخیص کالاهایی همچون محصولات فرآَيند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی و مكملهاي غذائي رژيمی فردی به عنوان مسئول فنی مسئولیتهای مربوط به سلامت محصول و پیگیریهای بعدی را ازطرف شخص وارد کننده  کالا بر عهده می گیرد.

لیست كالاهايی که جهت ترخیص نیاز به مسول فني دارند:

ترخیص اقلام آرایشی و بهداشتی:  ترخیص لوازم مراقبتی پوست ومو و ناخن

ترخیص کالاهای فرآیند شده آرایشی

ترخیص کالاهای فرآیند شده خوراکی

ترخیص مکمل های رژیمی و ورزشی و بدنسازی

وظایف مسئول فني جهت ترخيص كالاهای بهداشتی:مسئول فني توسط مدير عامل شرکت، به طور كتبي به اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذايي، آرايشي و بهداشتي معرفي میگردد.

 نظارت بر شرایط فنی و بهداشتی کارخانجات تولیدی

 تضمين سلامت وکيفيت محصول تا پايان تاريخ انقضاء

  1.  نظارت بر شرایط فنی و بهداشتی انبار و کنترل

  2. نظارت برکنترل شرایط حمل

  3. مسئول اجراي سیستم Recall

  4. نظارت بر عملیات برچسب گذاري

  5. تائید مصرف و عرضه اقلام