ترخیص تخصصی گندم و سایر غلات از گمرک را به شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد محول کنید.

مجوزهای لازم برای ترخیص گندم

ترخیص گندم از اواخر سال 94 با مجوز وزارت جهاد کشاورزی قابل انجام بوده است لذا واردکنندگان با اخذ مجوز وزارت جهاد می توانند گندم را از گمرک ترخیص کنند.در ابتدای سال 95 هم برای ترخیص گندم وارداتی باید مجوز حمایت از مصرف کنندگان اخذ بشود . مجوز حمایت از مصرف کننده بدین معناست که پس از ترخیص گندم قیمت فروش و توزیع را سازمان حمایت از مصرف کنندگان تعیین می کند

از سوالاتی که از شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد به عنوان ترخیص کار برتر ایران پرسیده شده این است که آیا می توان در چند مرحله به ترخیص گندم بپردازیم؟

برای ترخیص گندم در چند مرحله لازم است که قبض انبار تفکیکی دریافت نمایید.

ضمنا توجه داشته باشید مدت زمان ورود موقت گندم از 4 ماه به 6 ماه افزایش یافته است.