دولت همه ی صادر کنندگان را مشمول  طرح پیمان سپاری ارزی کرده است .

صادرات به کشور عراق به این خاطر کمتر شده چرا که عراقی ها از نظام بانکی استفاده نمی کنند و معمولا به شکل ریالی از ایران خرید می کنند .

الزام به مطابقت فاکتور خرید و کارت بازرگانی در امر صادرات کالا:

بنا بر بخشنامه ی داداه شده صادرکنندگانی که اقدام به صادرات کالا می کنند باید فاکتور خرید و کارت بازرگانی به اسم یک شخص باشد ، در صورتی که فاکتور به اسم صاحب کالا باشد ولی از کارت بازرگانی شخص دیگری استفاده شود ، صاحب کارت بازرگانی تحت پیگرد مراجع قضایی قرار می گیرد که میزان جریمه ی آن سه برابر ارزش کالای صادراتی است و کارت بازرگانی طی 1 ماه باطل می شود .

روال کار صادرات کالا روز به روز سخت تر می شود چرا که محدودیت ها و ممنوعیت های صادراتی داریم اعم از ممنوعیت صادرات :

  • چوب مداد به شماره تعرفه گمرکی 44081000
  • ممنوعیت صادرات مغز مداد به شماره تعرفه گمرکی 96092000
  • ممنوعیت صادرات مداد آماده به شماره تعرفه 96091000
  • لغو ممنوعیتی صادراتی برای کالای تیشو الیاف شیشه به شماره تعرفه 70193200