در پرداخت بین المللی روش اعتبار اسنادی مطلوب ترین،مطمئن ترین و در عین حال پیچیده ترین روش برای بازرگانان است.

ابزارهایی نظیر تلکس، سوئیفت، چارچوب روش اعتبار اسنادی را شکل داده است. اعتبار اسنادی ابزاری جهت کسب اعتماد طرفین بازرگانی و تعاملات بازرگانی است.روش هایی که اعتبار اسنادی را گسترش داده است، نظیر:

اعتبارات اسنادی تائید شده، اعتبار اسنادی قابل انتقال، اعتبار اسنادی اتکائی و گردان

از مزایای اعتبار اسنادی این است که چارچوب روش پرداخت در آن مشخص است و اغلب روش های تامین مالی تجاری در قالب اعتبار اسنادی صورت می گیرد. علی رغم ترغیب بازرگانان به استفاده از روش های ساده تر نظیر برات وصولی،حساب باز، و محدودیت اعتبار اسنادی، باز هم به جرات می توان گفت که حجم عمده واردات و صادرات در قالب روش اعتبار اسنادی انجام می شود.

فرآیند کلی اعتبار اسنادی

در روش اعتبار اسنادی همانند روش برات وصولی اسنادی، بانک خریدار و فروشند به تبادل اسناد و وجه اسناد می پردازند. نقش بانک ها در روش اعتبار اسنادی خیلی بیشتر از روش بروات وصولی است.

در روش اعتبار اسنادی بانک خریدار کل فرآیند را مشخص و ترسیم می کند. در روش اعتبار اسنادی ، بانک خریدار به جای خریدار وارد پروسه ی تبادل اسناد و وجه اسناد می شود و بانک خریدار با اعلام شرایط و ضوابط مشخصی در رابطه با تهیه اسناد به فروشنده، از وی می خواهد که اسناد را با توجه به آن شرایط فروشنده تنظیم کند. و در مقابل بانک خریدار در صورت ارائه اسناد مطابق با شرایط و ضوابط اعلام شده از طرف بانک خریدار، وجه اسناد را به فروشنده می پردازد. بدین ترتیب بانک خریدار نقش اصلی در فرآیند اعتبار اسنادی دارد.

در روش اعتبار اسنادی معمولا 2 طرف مشخص می شود: بانک خریدار، فروشنده . بانک خریدار متعهد پرداخت وجه کالا و فروشنده متعهد ارائه اسناد است.

اعتبار اسنادی در ایران

کشور ایران ، کشورهای همسایگی خود را به عنوان کشورهای پر ریسک دارد و چون فاصله مسافتی زیادی با بازارهای مهم جهانی دارد و  قوانینش با کشورهای دیگر تطابق ندارد؛ اعتبار اسنادی جایگاه ویژه ای دارد. از طرف دیگر به سبب وجود قوانین تدوین شده ی داخلی، روش اعتبار اسنادی به عنوان مهم ترین روش واردات کالا مطرح شده.

به دلیل چارچوب مشخص در روش اعتبار اسنادی فرار مالیاتی، کم اظهاری، جعل در اسناد به حداقل می رسد و مصارف ارزی کشور به درستی قابل اندازه گیری و هدایت می شود.

حدود مسئولیت و وظایف طرفین در روش اعتبار اسنادی را مقررات بین المللی مشخص می نماید که این مقررات در اعتبار اسنادی معروف به UCP است که اتاق بازرگانی بین الملل ISP- ISBP  را به عنوان متمم افزوهده است.

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد ارائه دهنده خدمات ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور