در این پست به شما راهنمای دور اظهاری ترانزیت را می دهیم :

ابتدا از منو کاربر وارد بخش دور اظهاری ترانزیت می شوید

6 مرحله را پشت سر می گذارید تا سریال گمرکی را اخذ نمایید

ابتدا موافقت خود را با قوانین و مقررات تائید می نمایید

سپس در مرحله بعد اطلاعات مربوط به اظهارنامه ترانزیت را وارد می نمایید: سه رویه ترانزیت داخلی، ترانزیت خارجی ، کارنه تیر در این بخش وجود دارد که مرتبط با کار خود آنها را تکمیل می نمایید

ابتدا در بخش نوع ترانزیت: داخلی را انتخاب می نمایید

در بخش شماره کدینگ حمل : شماره ملی ثبت شده در سامانه توسط شرکت حمل کننده را وارد می نمایید

اضافه کردن اظهار کننده: در این بخش کدینگ ثبت شده در سامانهEPL را وارد می نمایید

سپس اطلاعات مربوط به بارنامه مانند وزن را وارد می نمایید

وسیله حمل- گمرک خروجی: حرف اول را که تایپ کنید برایتان لیستی باز می شود که می توانید از بین آن انتخاب نمایید.

حمایت از مصرف کننده: در صورتی که لازم نبود پر کنید آن را 1 بگذارید

با زدن دکمه اضافه کردن کانتینر اطلاعات کانتینررا اضافه نمایید مثلا 40 فوت

شماره قبض انبار : 9 رقم باید باشد اگر نبود / بگذارید تا 9 رقم بشود

تعداد؛نوع بسته بندی، وزن به کیلوگرم  را وارد می نمایید

ارزش ارزی کالا و نوع ارزرا وارد می نمایید

سپس دکمه اضافه کردن کالا را می زنید و تعرفه ونوع کالا و تعداد، وزن ناخالص، وزن خالص، ارزش ارزی،ماخذ را وارد می نمایید.

مرحله ی بعد اضافه کردن مدارک :

حجم فایل های اسکن شده  حداکثر تا 5 مگابایت باید باشد

قسمت بعد ارسال به گمرک محلی:

گمرک مورد نظر را انتخاب کنید و سپس روی گزینه ذخیره و دریافت شماره سریال و عطف بزنید

قسمت بعد ورود اطلاعات کامیون ها :

این بخش را کارمند شرکت حمل از طریقورود به سامانه پنجره تجارت فرامرزی و از منو کاربر قسمت ورود اطلاعات کامیون ها (شرکت حمل) را انتخاب می کند

در قسمت شماره سریال پروانه ، شماره مجوز تخلیه به این صورت وارد می شود :

شماره سریال- کد گمرک اظهاری

جهت انجام دور اظهاری ترانزیت توسط شرکت ترخیص کالا بازرگانی ایمن تجارت کارآمد با 09122848754 تماس حاصل نمایید.