ترخیص کالا قطعی از لحاظ تجاری به موارد زیر تقسیم می گردد:

  1. واردات بدون انتقال ارز
  2. واردات از طریق مبادلات مرزی
  3. واردات از طریق مناطق آزاد تجاری ، صنعتی
  4. واردات در مقابل صادرات ( ارز صادرات غیر نفتی)
  5. واردات از طریق اعتبار اسنادی ( گشایش اعتبار در بانک(

درسامانه ثبتارش در بخش نوع معامله ، منبع تامین ارز به منظور پرداخت وجه کالا رامشخص می نمایید .

شیوه های معامله هنگام ثبت سفارش می کنند:

گزینه ارز آزاد جهت گشایش اعتبار اسنادی در بانک

بازرگانان اغلب کالاها را بدین روش واردات میکنند . به این معنا که پول ازطریق سیستم بانکی معامله می شود . معاملات نقدی شامل معاملاتی می باشد که بین خریدار و فروشنده به محض انجام معامله ارز و ریال با هم مبادله میگردد

دلار حواله

حواله از طریق موسسات یا صرافی ها پول را بهبانککارگزار خود در خارج کشور می پردازد و فروشندهپول را از آندریافتمیکند

دلار مبادله ای: یعنی نرخدولتی یا رسمی ارز که هر هفته اعلام می گردد

گزینه بدون انتقال ارز از محل سرمایه گذاری خارجی پس از تایید سازمان سرمایه گذاری،‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی: بازرگانان بر اساس موارد مصوب هیات وزیران برخی کالا ها را بدون انتقال ارز واردات می کنند مانند سیگار، قطعات تلفن همراه . و یا کسانی که آگهی تاسیس ، پروانه بهره برداری داشته باشند برای واردات مواد اولیه تولید و قطعات و ماشین آلات تولید از این شیوه پرداخت استفاده می نمایند.

حساب ذخیره ارزی: در این نوع واردات بخشی از هزینه توسط حساب ذخیره ارزی ومابقی توسطبازرگان پرداختمی شود

واردات در مقابل صادرات به کشورهای آسیای میانه و آفریقا به نام صادرکننده یا به نام دیگری با واگذاری رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی:صادر کننده از ارز حاصل ازصادرات برای واردات اقدام می نماید

وام ارزی: وام از جنس ارز خارجی برای واحدهای تولیدی که پروانه تاسیس دارند ولی خط تولید آنها راه اندازی نشده و پروانه بهره برداری ندارند ازطریق شعبه مرکزی بانک این وام را دریافت می نمالیند واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی می توانند برای واردات ماشین آلات ، تجهیزات و اجزاء و قطعات مورد نیاز مبادرت به اخذ کارت موقت از اداره کل مقررات صادرات و واردات نمایند.

ورود موقت : کارمزد ثبت سفارش ندارد چراکه کالا واردمیشود و پس از اعمال تغییرات جزئی مجددا به خارج از کشورصادر می گردد.

شیوه های پرداخت ارز به منظور پرداخت وجه کالا در ثبت سفارش

اعتبار اسنادی: یک روش مطمئن برای خریدار و فروشنده ، خریدار وجه کالا را به بانک می دهد و بانک عامل پرداخت راانجاممی دهد.

برات وصولی: مانند همان روش اعتبار اسنادی است و به جایشماره LC شماره برات ذکمر می شود

نقدی : تامین مالی نقدا انجام میشود

یوزانس:از طریق سیستم بانکی انجام می گردد، مدت ونرخ اضافه شدهبه قیمت اولیهکالا اضافه می گردد

جهت هماهنگی برای ثبت سفارش و ترخیص کالا با ما بازرگانی ایمن تجارت کارآمد ترخیص کار رسمی گمرک مشاوره نمایید.