پروفرما اینوویس اولین سند صادراتی است که فروشنده صادر می کند . وقتی یک مشتری بالقوه قیمت های اخذ شده از فروشنده را تائید می کند و شرایط تجاری کار اعم از مهلت پرداخت و زمان حمل و نحوه پرداخت را مشخص می کند ، درخواست او در قالب پروفرما صادر می شود .

پروفرما مثل یک فاکتور تجاری می ماند که برای گشایش حساب ال سی و ثبت سفارش و پرداخت 30% اول به کار می رود .

پروفورما اینویس به عنوان یک ابزار مذاکراتی بین خریدار بین المللی و فروشنده به کار می رود . که تمامی پروفرما ها یک مدت اعتباری دارند چرا که ممکن است قیمت مواد بالا برود یا اینکه نرخ ارز نوسان داشته باشد .

مواردی که در پروفرما اینویس یا پیش فاکتور درج می شود

 • قیمت محصول
 • توصیف کالا ، اعم از hscode تعرفه گمرکی کالا که این قسمت به شما کمک می کند تا حقوق ورودی و مالیات پرداختی به گمرک را بدانید .
 • روش حمل طبق یکی از قواعد اینکوترمز fob-cif-cfr-…
 • روش پرداخت مثلا 30 درصد پیش پرداخت 70 درصد هنگام بارگیری 30% in advance- 70% at the sight of bl
 • محل تحویل کالا
 • مدت اعتبار
 • نام خریدار و فروشنده به همراه آدرس و تلفن
 • شماره کارت بازرگانی خریدار
 • قیمت هر قلم کالای سفارش داده شده
 • بیمه و هزینه حمل
 • تاریخ تقریبی حمل
 • ارز مورد استفاده
 • کشور مبدا تولید کالا COUNTRY OF ORIGIN
 • معمولا پروفرما ممهور به  مهر اتاق بازرگانی کشور مبدا می شود

گروه بازرگانی ایمن تجارت کارآمد از تجار محترمی که درخواست ترخیص کالا دارند می خواهد که پروفرما اینویس را برای ما ارسال کنید تا اولا هنگام ثبت سفارش نحخوه تخصیص ارز دولتی یا متقاضی بودن کالا را مشخص نماییم ، ثانیا مجوزهای لازم را به اطلاع شما برسانیم ثالثا قبل از رسیدن کالا به گمرک آن را اظهار کنیم تا در وقت و هزینه شما صرفه جویی گردد .

چنانچه تجربه کاری کافی در زمینه اخذ پروفرما ندارید ، تیم بازرگانی خارجی ما می تواند پروفرما با یک قیمت رقابت کننده اخذ نماید . کافی است اطلاعات فنی کالا datasheet  را در اختیار ما قرار دهید .

ترجمه از :
https://www.shippingsolutions.com/blog/how-does-the-proforma-invoice-fit-in-the-sales-process