آیا از جدیدترین قیمت تعرفه گمرک جو اطلاع دارید؟

تعرفه واردات جو بستگی به فصل واردات فرق می کند اگر فصل برداشت جو باشد یا واردات انجام نمی شود و یا اگر واردات انجام گیرد با تعرفه بیشتر نسبت به زمانی که فصل برداشت نیست انجام می گیرد. این تعرفه در حال حاضر بین چهار تا ده درصد متفاوت است.

آیا می دانید ثبت سفارش و واردات جو با ارز متقاضی آزاد امکانپذیر است؟

آیا می دانید حجم واردات جو امسال 10 برابر شده است؟

ثبت سفارش وواردات جو وجودوسر و ترخیص جو از گمرک را به ما بسپارید

آیا می دانید روسیه، کانادا، آلمان، فرانسه، اوکراین، ترکیه ،چین بزرگ‌ترین کشورهای تولید کننده جو هستند؟

تعرفه گمرکی جهت ترخیص جو

تعرفه گمرکی جهت ترخیص جو 10039000 می باشد.

شرايط قرنطينه اي واردات جو:

  • اخذ گواهي بهداشت نباتي معتبر از وزارت کشاورزي کشور مبداء

·محموله بايد عاري از خاك و ديگر بقاياي گياهي باشد.

·ضدعفوني با گاز فسفين در کشور مبداء با دز 2 – 5/1 گرم در متر و درج مشخصات آن در گواهي بهداشت مربوطه.

·ارائه اصل گواهي بهداشت نباتي منطبق با شرايط اعلامی و يا گواهي صدور مجدد و ساير مدارک لازم به کارشناسان قرنطينه نباتي در هنگام بازديد محموله در مرز ورودي و گمرک ترخيص كننده الزامي است و تاييد اصل مدارک مورد نياز درمرز ورودي مجاز خواهد بود.

جهت هرگونه مشاوره در مورد ترخیص جو و سایر مربوط به ترخیص کالا از گمرک با گروه بازرگانی ابراهیمی تماس حاصل فرمایید