تعرفه گمرکی واردات کاغذ روزنامه به همراه کلیه هزینه های گمرکی را (شامل حقوق ورودی - تعرفه گمرکی ، سود بازرگانی و..) برای واردات :

به طور کلی خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولوزی، کاغذ یا مقوا، اشیا ساخته شده از کاغذ یا مقوا در قسمت دهم کتاب مقررات صادرات و واردات قرار دارد

شماره تعرفه گمرکی کاغذ روزنامه به شکل رول یا ورق 48010000 است

حقوق ورودی کاغذ روزنامه 5% و به آن 9% مالیات بر ارزش افزوده نیز تعلق می گیرد.