صادرات قطعی کالا، رویه ای گمرکی است که بر اساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می شود.

وزارت بازرگانی دارای کمیته ی نرخ گذاری در خصوص کالاهای صادراتی است و هر ساله لیست قیمت کالاهای صادراتی و تغییرات آن را بر اساس قیمت فروش در بازارهای بین المللی تعیین می کند و به گمرک ابلاغ می نماید.جهت جلوگیری از بیش اظهاری صادر کننده در گمرک و سو استفاده از مزایای صادراتی، گمرک ارزش کالاهای صادراتی را بررسی می نماید.

در سال های گذشته برای صادرات قطعی نیاز به تعهد ارزی بود که در حال حاضر لغو گردیده است .

تشریفات گمرکی و تشریفات ترخیص کالای صادراتی اعم از حمل کالا به گمرک، ارائه اظهارنامه صادرات، لیست عدل بندی، کارت بازرگانی، را به گروه بازرگانی ابراهیمی بسپارید.

کالاهای صادراتی ممنوع

انواع ممنوعیت ها در صادرات قطعی  به شرح زیر است:

کالاهای صادراتی ممنوع بر اساس شرع مقدس اسلام و قوانین

اشیا عتیقه مربوط به میراث فرهنگی

اقلام دامی و نباتی و گونه های جانوری برای حفظ ذخایر ژنتیک و حفاظت از محیط زیست

ترخیص کالاهایی که تحت رویه گمرکی صادرات قطعی صورت می گیرد و نیاز به اخذ گواهی بهداشتی، گواهی قرنطینه، گواهی زیست محیطی دارد بدون اخذ گواهی از سازمان مربوطه، اجازه ی صادرات و ترخیص ندارد.

فرم های مورد نیاز برای صادرات قطعی

فرم های  (آسیکودا) 221 یا اظهارنامه

فرم غیر آسیکودا : اظهارنامه صادرات (فرم 26)، پروانه صادرات(فرم 181 و 191)

مدارک لازم برای صادرات قطعی

اظهارنامه تایپ شده

قبض انبار

کارت بازرگانی

وکالت نامه به ترخیص کار

ارائه مجوزهای لازم در خصوص برخی کالا ها که صدور آن ها نیاز به مجوز دارد

سیاهه عدل بندی

 برگ باسکول

گروه بازرگانی ابراهیمی تجارب صادرات قطعی خود را به شرح زیر خلاصه می کند

فرآیند صادرات قطعی

  1. کالا را به انبار گمرک تحویل می دهیم : برگه ورود به گمرک را اخذ می نماییم پس از وزن کردن کالا قبض باسکول می گیریم ، کالا را تخلیه و قبض انبار دریافت می کنیم و تقاضای ارزیابی و حمل یکسره می دهیم
  2. اظهارنامه را تکمیل و مدارک را آماده می کنیم
  3. شماره ثبت اظهارنامه را دریافت و به سرویس ارزیابی می رویم
  4. پروانه صادراتی را از سرویس ارزیابی اخذ کرده
  5. به درب خروج مراجعه می کنیم و کالا را از مرز با نظارت کارشناس گمرک خارج می نماییم.