هزینه های گمرکی مبلغی است که جهت انجام عملیات گمرکی دریافت می گردد.

هزینه های گمرکی شامل هزینه انبارداری، باربری،صفافی(بارچینی)، تخلیه، تعرفه بندی، آزمایش، بارگیری، کارشناسی، بدرقه کالا و ... است که در صورت انجام این خدمات توسط گمرک از وارد کننده کالا هنگام ترخیص کالا وصول می شود.

بعضی از این هزینه ها در اظهارنامه گمركی محاسبه و منظور می شوند و برخی به موجب قبض درآمد و جدا از اظهارنامه وصول می شوند

هزینه های گمرکی جدا از حقوق ورودی وصول می شود.حقوق ورودی معادل 4% ارزش گمرکی کالا به علاوه ی سود بازرگانی است که گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد.

در مورد کالاهای صادراتی از پرداخت 75%هزینه باربری و تخلیه و بارگیری و انبارداری معاف اند.

سایر وجوه پرداختی به گمرک

  • حقوق گمرکی(ارزشCIF * نرخ ارز * نرخ تعرفه)

حقوق گمركي وجهی است که به موجب جدول تعرفه گمركي از كالاهاي ورودي دريافت ميگردد

  • سود بازرگانی(ارزش CIF * نرخ ارز * نرخ تعرفه)

سود بازرگانی مانند یک نوع مالیات غیر مستقیم است که طبق قانون امور گمرکی از برخی کالاهای وارداتی اخذ می گردد. نرخ سود بازرگانی متغیر است و بستگی به نوع کالا و سیاست های دولت دارد.

  • بیمه

نرخ حق بیمه به عوامل مختلفی بستگی دارد شامل:

  1. تعداد خطرات و نوع خطرات تحت پوشش
  2. مقدار فاصله بین مبدا و مقصد
  3. نوع محموله از لحاظ آسیب پذیری و خطرناک بودن
  4. مسیر حرکت و نوع وسیله نقلیه

فرمول محاسبه هزینه انبارداری

هزینه انبارداری=مدت*نرخ انبارداری*وزن ناخالص

نرخ انبارداری با توجه به نوع انبار هانگار ،محوطه باز،انبار گمرکات فرودگاه ها متفاوت است.

ارزش گمرکی کالا مبنای محاسبات گمرک می باشد.

فرمول محاسبه ارزش CIF کالا

مبلغ ارزی کالا*نرخ ارز اعلامی توسط گمرک+هزینه بیمه(اگر کالا FOB خریداری شود)

ارزش کالای ورودی عبارت است از بهای خرید کالا در مبدا+ هزینه حمل و نقل+ کلیه هزینه های مربوط به اعتبار و واریز برات +بیمه+ حمل و نقل و باربندی و سایر هزینه هایی که تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد.این ارزش کالا از روی فاکتور بر اساس نرخ ارز اعلام شده در روز تسلیم اظهارنامه تمامی هزینه های بیان شده  را با هم جمع نموده و سپس به گمرک اظهار می کنیم.

فرمول محاسبه عوارض گمرکی

(سود بازرگانی  +حقوق گمرکی) *8 %

عوارض دریافتی وجوهی است که گمرک به نیابت از سازمان های دیگر اخذ می کند و سپس به حساب آن سازمان ها واریز می کند.مثل تضمين صادرات ، حق ثبت سفارش، عوارض شهرداری، عوارض هلال احمر، تعاون، آسفالت، راه و ترابری،عوارض هوائي،عوارض بندري، عوارض بهداري، آموزش پرورش و ...

توجه داشته باشید مبلغ هر کدام از عوارض را به صورت مجزا محاسبه می کنند و به ارزش گمرکی کالا ربطی ندارد.

برای استعلام هزینه گمرکی کالای وارداتی خود با بازرگانی ابراهیمی تماس حاصل کنید.

حقوق پایه گمرکی

وجهی که گمرک به موجب تجمیع حقوق گمرکی و عوارض از واردات کالا اخذ می کند.حقوق پایه کلیه کالا ها بدون استثنا 4% ارزش ورودی آن هاست.