شما عزیزان می توانید بخشنامه های گمرک در مورد ترخیص کالای صدور قطعی برگشتی منوط به بازپرداخت وجوه دریافتی،اعاده امتیازات استفاده شده وجوایزصادراتی بابت صدورکالا می باشد رو از وب سایت گروه بازرگانی ابراهیمی دانلود نمایید

لینک مستقیم دانلود بخشنامه