شما عزیزان می توانید بخشنامه های گمرک در مورد شرایط و حقوق گمرکی موز جهت واردات رو از وب سایت گروه بازرگانی ابراهیمی دانلود نمایید

لینک مستقیم دانلود بخشنامه