شما عزیزان می توانید بخشنامه گمرک در خصوص تفویض اختیار به گمرکات اجرایی در خصوص تمدید ضمانتنامه های بانکی رو از وب سایت گروه بازرگانی ابراهیمی دانلود نمایید

لینک مستقیم دانلود بخشنامه