شما عزیزان می توانید بخشنامه های در مورد فهرست کالاهای ممنوع فصل۸۵مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات رو از وب سایت گروه بازرگانی ابراهیمی دانلود نمایید

لینک مستقیم دانلود بخشنامه