شما عزیزان می توانید بخشنامه های در مورد واردات موجودات زنده مثل ماهی مستلزم رعایت ماده 7 دامپزشکی است و کلیه کنترل و نظارت توسط سازمان دامپزشکی انجام می گردد رو از وب سایت گروه بازرگانی ابراهیمی دانلود نمایید

لینک مستقیم دانلود بخشنامه