شما عزیزان می توانید بخشنامه های در مورد راهنمای خرید ارز در سامانه جامع تجارتپ رو از وب سایت گروه بازرگانی ابراهیمی دانلود نمایید

لینک مستقیم دانلود بخشنامه