واردات هر کالا با رعایت استاندارد و با توجه به ضوابط فنی و ایمنی کالا صورت گیرد.

آیا می دانید به منظور تسهیل ترخیص کالا و موازی سازی سالن گمرک و اخذ مجوز استاندارد، امکان دریافت مجوز استاندارد از طریق سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی صورت میگیرد؟

آیا می دانید پس از اخذ  یکبار مجوز از سازمان استاندارد  برا ی واردات مواد اولیه و تجهیزات حد واسط و اجزاء و قطعات ماشین آلات خط تولید می توانید  در موارد بعدی با ارائه گواهینامه ثبت مواد اولیه/حد واسط (همان کالا با همان مشخصات) پس از  تایید سازمان  بدون نیاز به اخذ مجوز جدید با رعایت سایر مقررات کالای خود را  وارد نمایید؟

انواع استانداردهای موجود

استاندارد اروپا CE

استاندارد آمریکا ANSI

ایزو ISO

استاندارد TUV

استاندارد حلال HDC

استانداردBSI انگلیس

استاندارد DIN

استاندارد ANFOR فرانسه

استانداردهای مرتبط با نفت و صنایع پتروشیمی API

استانداردهای غذایی: برخی از محصولات ازجمله محصولات صنایع غذایی استاندارد اجباری دارند. اخذ مجوز استاندارد CODEX

بخشی از خدمات گروه ترخیص کالای ابراهیمی:

اظهار کالا در گمرک شهید رجایی و اخذ مجوز استاندارد از طریق پنجره واحد تجاری فرامرزی.

کنترل تائید یا عدم تائید مجوز استاندارد از طریق سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی

اخذ مجوز استاندارد اجباری برای واردات مواد اولیه و تجهیزات حد واسط و اجزاء و قطعات ماشین آلات خط تولید برای واحدهای تولیدی .

ترخیص کالا با مجوز استاندارد اجباری

جهت مشاوره برای تعیین استاندارد کالاهای وارداتی با 09122848754 مشاوره نمایید