ترخیصیه یا Delivery order حواله تحویل کالا به صاحب آن یا عبوردهنده است و نوعی مفاسا حساب شرکت حمل با وارد کننده  است که به موجب آن مؤسسه حمل ونقل اجازه می دهد صاحب کالا یا نماینده وی، آن کالا را از گمرک یا انبار تحویل گیرد. پس ترخیصیه یکی از اسناد ضروری است که بدون تسلیم آن به گمرک ، کسی نمی تواند کالا را تحویل یا حتی رویت نماید.

تفاوت ترخیصیه با سند ترخیص

سند ترخیص هر سند گمرکی است که تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض کالا   ، به موجب آن دریافت شده باشد . تاریخ صدور سند ترخیص روزی است که سند به امضا رئیس گمرک یا نماینده او رسیده باشد سند ترخیص جواز خروج کالا از اماکن گمرکی است .ترخیصیه سندی خطاب به گمرک یا انبار است که دستور تحویل کالا به شخصی که نامش در ترخیصیه است داده می شود. ترخیصیه نباید با سند ترخیص گمرک اشتباه گرفته شود .

تفاوت قبض انبار با ترخیصیه

قبض انبار رسید کالاست در حالی که ترخیصیه دستور تحویل کالا ست

مراحل اخذ ترخیصیه

صاحب کالا و یا نماینده قانونی او به همراه اصل وکالت نامه محضری و نیز اطلاعاتی مانند شماره کارت بازرگانی ؛ شماره ملی ؛ شماره ثبت شرکت ؛ کد پستی ، کد اقتصادی و آدرس دقیق شرکت  به شرکت حمل و نقل جهت اخذ ترخیصیه مراجعه می نماید

·  برای صدور ترخیصیه ابتدا حسابهای قبلی باید تسویه گردد

اطلاعات درج شده در ترخیصیه عبارتند از:

 • مشخصات گیرنده
 • نام کشتی
 • شماره بارنامه و تاریخ صدور
 • بندربارگیری
 • بندرتخلیه
 • تعداد و نوع بسته بندی
 • شرح کالا
 • وزن خالص
 • نام شرکت کشتیرانی با مؤسسه حمل ونقل
 • مشخصات وسیله حمل
 • شماره فهرست کل بار
 • و……….

تمامی اطلاعات بالا از روی بارنامه و مانیفست برداشته می شود.

شرکت های کشتیرانی هزینه ها را به شرح زیر محاسبه می نمایند:

 • تعداد کانتینر 20 فوت
 • تعداد کانتینر 40 فوت
 • حمل با کانتینر
 • هزینه حمل کانتینر خالی
 • هزینه بیمه هر کانتینر
 •   صادر کننده ترخیصه
 •   نرخ ارز دلار
 •   هزینه سپرده کانتینر

جهت هرگونه مشاوره ترخیص کالا با شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد تماس حاصل فرمایید