ترخیص ضایعات

ترخیص ضایعات

درخصوص واردات ضایعات قراضه مجوز انرژی اتمی برای ورود نیاز دارد. ضمناً باید قبلاً در سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش شود. که اغلب ضایعاتی وارداتی از عراق پس از آزمایش تشعشعات رادیو اکتیو

آیا می دانید گمرک ممنوعیت ردیف ۳۲ و ۴۴ مرکز واردات در خصوص ممنوعیت واردات قراضه آهن و سایر فلزات، لغو شده.

تعرفه گمرکی ضایعات مس و آلومینیوم

ضایعات مس مشمول ردیف 740400 می باشد

ضایعات آلومینیم مشمول ردیف 7602 است

ترخیص ضایعات چدن 72041000 است

جهت ترخیص موارد زیر نیاز به اخذ مجوز ورود به  هنگام ترخیص و ترانزیت دارند

ترخیص قراضه و ضایعات مس
ترخیص قراضه و ضایعات نیکل
ترخیص قراضه و ضایعات آلومینیوم
ترخیص قراضه و ضایعات سرب

ترخیص قراضه و ضایعات روی
ترخیص قراضه و ضایعات قلع

در صورتی که مجوزها و اسناد آماده باشد گروه بازرگانی ایمن تجارت کارآمد 3 روزه بار را ترخیص می نماید.

3.5/5 - (4 امتیاز)