ورق روغنی جز ورق های فولادی نورد سرد است. ما به ترخیص انواع ورق های روغنی خارجی شامل ترخیص ورق های روغنی روس ، ترخیص ورق های روغنی قزاق ، ترخیص ورق روغنی کره ، ترخیص ورق روغنی چین می پردازیم. . ترخیص  ورق های روغنی در ضخامت های   18 / 0 میل تا 3 میل و در عرض های استاندارد ۱۰۰ سانتی متر و ۱۲۵ سانتی متر هستند. استانداردهای رایج در واردات و ترخیص ورق روغنی معمولاً دین آلمان می باشد، سپس استاندارد ASTM آمریکا و استاندارد گوس روسیه به ندرت قابل استفاده می باشد.

بخشی از خدمات شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد در زمینه ترخیص انواع ورق روغنی از گمرک

  • ترخیص انواع ورق روغنی رنگی
  • ترخیص ورق های  روغنی معمولی (مانند  ST12)
  • ترخیص ورق های روغنی نیمه کشش (مانند  ST13)
  • ترخیص ورق های روغنی فوق کشش(مانند  ST14)

 فرمول محاسبه وزن انواع ورق های فلزی هنگام ترخیص ورق روغنی

طول *عرض (متر) * ضخامت (میلیمتر) * ۷/۸۵ ===وزن به کیلو گرم

تعرفه گمرکی جهت ترخیص ورق روغنی

به اطلاع کلیه تجار می رسانیم کد تعرفه 72091800 ورق روغنی سرد به ضخامت کمتر از 0.5 میلیمتر از 20 درصد تعرفه اش به 10 درصد کاهش یافته

ورق های صنعتی به دو دسته ورق های معمولی ( پایه آهنی ) و ورق های آلیاژی دسته بندی می شوند

ورق های روغنی ( نورد سرد ) ، ورق سیاه ( نورد گرم ) ، ورق اسید شویی ، ورق آجدار ، ورق گالوانیزه و ورق گالوانیزه رنگی جزئی از ورق های معمولی هستند.

بر مبنای وضعیت ظاهری این نوع ورق آن را ورق روغنی نامگذاری کرده اند. نام دیگر ورق روغنی ورق با نورد سرد است.

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص ورق روغنی 5/0 میلیمتر ، گرم نورد شده مشمول ردیف 7208 است

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص ورق روغنی سردنورد شده مشمول ردیف 7209 است

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص ورق روغنی به ضخامت 7/0 میلیمتر (سردنورد شده) مشمول ردیف 72092700 می باشد که حقوق ورودی آن 10% ارزش و مالیات ارزش افزوده آن 9% می باشد.

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص تسمه و نوار نورد سرد فولاد آلیاژی به جز فولاد زنگ نزن 72269200 و 72269900 است

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص ورق نورد سرد فولاد زنگ نزن 72193100 و 72193200 و 7219330و 07219340
72193500
است

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص تسمه و نوار نورد سرد فولاد زنگ نزن 72202000 است

جهت استعلام از میزان حقوق ورودی با شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد ترخیص کار رسمی گمرک مشاوره نمایید.