آیا می دانید واردات کالا های سرما ساز و کمپرسور های سرما ساز دارای کلرو فلور وکرین CFC11 وCFC12 ممنوع است؟

سوال: جهت ترخیص تجهیزات سردکننده یا منجمدکننده، تلمبه های حرارتی ذیل ردیف 84186990 چه مجوزهایی لازم است؟ نیاز به مجوز استاندارد، محیط زیست، مخرب اوزون دارد و حقوق ورودی ماخذ آن 26 درصد است

 سوال: جهت ترخیص تلمبه های گرمایشی به غیر از انواع مورد استفاده در دستگاههای تهویه مطبوع مشمول ردیف 84186190 چه مجوزهایی لازم است؟ این کالا با ماخذ 20% نیاز به اخذ مجوز محیط زیست، مخرب اوزون دارد.

بخشی از خدمات شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد در زمینه ترخیص کالا عبارت است از:

ترخیص تلمبه برقی مخصوص باد کردن لاستیک

ترخیص تلمبه پمپاژ

تعرفه گمرکی جهت ترخیص تلمبه

تعرفه گمرکی ترخیص تلمبه توزیع سوخت یا مواد روان کننده از انواعی که در جایگاه توزیع بنزین یا در تعمیرگاه ها به کار می رود 84131100 می باشد با احتساب 10 در صد حقوق  ورودی و به صورت هر واحد دارای تعرفه ترجیحی با کشور پاکستان

تعرفه گمرکی تلمبه دستی  84132000 می باشد با احتساب 10 در صد حقوق  ورودی و به صورت هر واحد دارای تعرفه ترجیحی با کشور پاکستان

تعرفه گمرکی تلمبه های سوخت ،مواد روان کننده یا آبگون های سردکننده موتورهای پیستونی درون سوز 841330 می باشد

تعرفه گمرکی پمپ انژکتور موتورهای دیزلی و نیمه دیزلی 84133010 می باشد با احتساب 5% حقوق ورودی و ترخیص به صورت واحد دارای کد تعرفه ترجیحی با کشور تونس

تعرفه گمرکی پمپ سوخت خودروهای بنزینی انژکتوری 84133020 می باشد با احتساب 5% حقوق ورودی و ترخیص به صورت واحد

تعرفه گمرکی تلمبه های بتون 84134000 میباشد با احتساب 10%حقوق ورودی و ترخیص به صورت هر واحد

تعرفه گمرکی تلمبه های تناوبی حجمی 841350 می باشد

تعرفه گمرکی تلمبه های رفت و برگشتی از نوع دیافراگمی 84135020 می باشد با احتساب 10 درصد حقوق ورودی و ترخیص به صورت هرواحد

تعرفه گمرکی تلمبه های دوار حجمی 841360 می  باشد

تعرفه گمرکی تلمبه های چرخ دنده ای 84136010 می باشد با احتساب 5% حقوق گمرکی و ترخیص به صورت هر واحد

تعرفه گمرکی تلمبه های پره ای و پره پیستونی 84136020 می باشد با احتساب 10% حقوق ورودی و ترخیص به صورت هر واحد

تعرفه گمرکی تلمبه های حلزونی 84136030 می باشد با احتساب 10 درصد حقو ورودی و ترخیص بر اساس هر یک واحد

تعرفه گمرکی سایر تلمبه های گریز از مرکز 841370 می باشد دارای تعرفه ترجیحی با کشور پاکستان

تعرفه گمرکی تلمبه های هرمتیک و امولوسیونی 84138110  می باشدبا احتساب 5% حقوق ورودی

تعرفه گمرکی تلمبه های تزریقی 84138120 می باشد

تعرفه گمرکی تلمبه های خلا 84141000 می باشد

تعرفه گمرکی تلمبه های هواکه با دست یا پا کار می کند 84142000 می باشد

جهت واردات انواع تلمبه با ما مشاوره نمایید.