تیرآهن یک نوع پروفیل ساختمانی است که سه نوع استاندارد دارد IPE (استاندارد اروپا و ایران)، INP (استاندارد چین و روسیه) و IPB (بال پهن)  که تمامی این استانداردها  با استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران انطباق دارد.

آیا می دانید واردات تیرآهن کاملا آزاد است و ترخیص تیرآهن برای ما بسیار آسان است؟

آیا می دانید برای اجرای طرح‌های عمرانی دولت سالیانه چه میزان تیرآهن را از گمرک ترخیص می کنیم؟

آیا از عوارض صادراتی تیرآهن در ردیف تعرفه  7216 مطلع هستید؟

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد ترخیص کار گمرک به ترخیص سریع تیرآهن (تیرآهن 12، تیرآهن 14،تیرآهن 16، تیرآهن 18، تیرآهن 20، تیرآهن 22، تیرآهن 24، تیرآهن 27، تیرآهن 30) می پردازد.

دانش و تجربه و شگردهای گمرکی به ما در ترخیص تخصصی تیرآهن کمک می کند، با ما همراه باشید.

تعرفه گمرکی جهت ترخیص تیرآهن

تعرفه گمرکی جهت ترخیص تیرآهن با مقطع U-I-H گرم نورد شده با 72161000می باشد و دارای 26% حقوقگمرکی است.

تعرفه گمرکی جهت ترخیص تیرآهن با مقطع L 72162100 می باشد و داای 26% حقوق گمرکی است

تعرفه گمرکی جهت ترخیص تیرآهن با مقطع T 72162200 میباشد و دارای 20% حقوق گمرکی است

جهت استعلام هزینه های گمرکی هنگام ترخیص تیرآهن با ما تماس حاصل نمایید.