بعد از مرحله واردات ، به دلیل عدم آگاهی وارد کنندگان با شرایط و تعرفه های گمرکی ترخیص کالا با مشکل رو به رو می شود. گروه بازرگانی ابراهیمی ارائه دهنده خدمات در زمینه ترخیص شیرآلات وارداتی فولادی فلنچدار،ترخیص شیرآلات وارداتی استنلس استیل فلنچدار،ترخیص شیرآلات وارداتی کربن استیل که شامل ترخیص فلکه های کشویی شیرآلات صنعتی،ترخیص فلکه های سوزنی شیرآلات صنعتی،ترخیص خودکار دریچه شیرآلات صنعتی،ترخیص خودکار سوپاپی شیرآلات صنعتی،ترخیص توپی فولادی شیرآلات صنعتی،ترخیص صافی فولادی شیرآلات صنعتی است.

با توجه به درخواست های متعدد سازمان ها و شکرت ها برای انجام تشریفات گمرکیشان توسط گروه بازرگانی ابراهیمی لطفا چنانچه قصد واردات را دارید بعد از دریافت پروفرما برای مشاوره با ما تماس حاصل نمایید.همچنین می توانید اخذ پروفرما را نیز به گروه بازرگانی ابراهیمی بسپارید.

کد تعرفه گمرکی شیرآلات صنعتی

جهت اطلاع از هزینه های ترخیص و حقوق ورودی باید کد تعرفه گمرکی راوارد کنندگان بدانند. بخشی از تجارب گروه بازرگانی ابراهیمی در زمینه ترخیص شیرآلات صنعتی در زیر لیست شده است.

ترخیص شیرآلات دروازه ای دارای کد تعرفه گمرکی  84818015

ترخیص شیرآلات کره ای دارای کد تعرفه گمرکی  84818090

ترخیص شیرآلات توپی دارای کد تعرفه گمرکی  84818020

ترخیص شیرآلات ایمنی  دارای کد تعرفه گمرکی  84814000

ترخیص شیرآلات یک طرفه  دارای کد تعرفه گمرکی  84813000

ترخیص شیرآلات سوزنی  دارای کد تعرفه گمرکی 84818090

ترخیص انواع شیرآلات صنعتی با مکانیزم خودکار دارای کد تعرفه گمرکی  8481

ترخیص شیرآلات صنعتی هیدرولیک با مکانیزم خودکار 84812000

ترخیص شیرآلات صنعتی پنوماتیک با مکانیزم خودکار دارای کد تعرفه گمرکی  84812000

تجارت سودآور، ترخیص مطمئن با گروه بازرگانی ابراهیمی.