بعد از مرحله واردات ، به دلیل عدم آگاهی وارد کنندگان با شرایط و تعرفه های گمرکی ترخیص کالا با مشکل رو به رو می شود. شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد ارائه دهنده خدمات در زمینه ترخیص شیرآلات وارداتی فولادی فلنچدار،ترخیص شیرآلات وارداتی استنلس استیل فلنچدار،ترخیص شیرآلات وارداتی کربن استیل که شامل ترخیص فلکه های کشویی شیرآلات صنعتی،ترخیص فلکه های سوزنی شیرآلات صنعتی،ترخیص خودکار دریچه شیرآلات صنعتی،ترخیص خودکار سوپاپی شیرآلات صنعتی،ترخیص توپی فولادی شیرآلات صنعتی،ترخیص صافی فولادی شیرآلات صنعتی است.

با توجه به درخواست های متعدد سازمان ها و شکرت ها برای انجام تشریفات گمرکیشان توسط شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد لطفا چنانچه قصد واردات را دارید بعد از دریافت پروفرما برای مشاوره با ما تماس حاصل نمایید.همچنین می توانید اخذ پروفرما را نیز به شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد بسپارید.

کد تعرفه گمرکی شیرآلات صنعتی

جهت اطلاع از هزینه های ترخیص و حقوق ورودی باید کد تعرفه گمرکی راوارد کنندگان بدانند. بخشی از تجارب شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد در زمینه ترخیص شیرآلات صنعتی در زیر لیست شده است.

  • ترخیص شیرآلات دروازه ای دارای کد تعرفه گمرکی  84818015
  • ترخیص شیرآلات کره ای دارای کد تعرفه گمرکی  84818090
  • ترخیص شیرآلات توپی دارای کد تعرفه گمرکی  84818020
  • ترخیص شیرآلات ایمنی  دارای کد تعرفه گمرکی  84814000
  • ترخیص شیرآلات یک طرفه  دارای کد تعرفه گمرکی  84813000
  • ترخیص شیرآلات سوزنی  دارای کد تعرفه گمرکی 84818090
  • ترخیص انواع شیرآلات صنعتی با مکانیزم خودکار دارای کد تعرفه گمرکی  8481
  • ترخیص شیرآلات صنعتی هیدرولیک با مکانیزم خودکار 84812000
  • ترخیص شیرآلات صنعتی پنوماتیک با مکانیزم خودکار دارای کد تعرفه گمرکی  84812000
  • تجارت سودآور، ترخیص مطمئن با شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد.