عمده ترین شرکت هایی که در دنیا تکنولوژی ساختمان های پیش ساخته را به کار می گیرند، شرکت E.V.G اتریش و شرکت های ۳D Panel و RAM در آمریکا می باشند. بیشترین سهم از واردات ساختمان‌های پیش‌ساخته به ایران را کشورهای چین، ایتالیا، امارات متحده عربی و ترکیه به خود اختصاص داده‌اند.

بخشی از خدمات شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد در زمینه ترخیص کالا:

ترخیص خانه های پیش ساخته چوبی در گمرک چاه بهار

ترخیص سازه های پیش ساخته LSF

ترخیص ساختمان و گلخانه های پیش ساخته با تجهیزات کامل

ترخیص خانه پیش ساخته

ترخیص خانه های چوبی پیش ساخته

تعرفه گمرکی جهت ترخیص ساختمان پیش ساخته

تعرفه گمرکی جهت ترخیص ساختمان های پیش ساخته ذیل ردیف 940600 می باشد و دارای تعرفه ترجیحی با کد کشورهای 1 و 7 است

تعرفه گمرکی جهت ترخیص گلخانه پیش ساخته با تجهیزات کامل 94060010 است با احتساب 5% حقوق ورودی  و ترخیص آن وزنی است.

جهت هر گونه مشاوره گمرکی در زمینه ترخیص ساختمان های از پیش ساخته شده با ما تماس حاصل نمایید.