آیا از ممنوعیت واردات نوشیدنی های پرشکر اطلاع دارید؟

جهت ترخیص نوشیدنی از گمرک ابتدا باید مجوز از سازمان غذا و دارو و مجوز بهداشت اخذ گردد.

آیا می دانید نوشیدنی جز گروه 10 کالایی محسوب می شود و به این ترتیب سود بازرگانی آن و حقوق ورودی آن دو برابر است

آیا می دانید برای دریافت نمونه نوشیدنی نیازی به اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو نیست و با شرکت های حمل و نقل سریع می توانید دریافت نمونه نوشیدنی را هماهنگ کنید.

در صورتی که در صدد ثبت شرکت به منظور واردات نوشیدنی هستید باید بدانید  که علاوه بر انجام مراحل اداری ثبت شرکت (پروانه تاسیس، پروانه مسئول فنی) مجوز بهداشتی و مجوز ورود کالا اخذ نمایید.

شرکت ترخیص کار نوشیدنی از گمرک به ترخیص:

·حمل ، ترخیص و واردات دستگاه وندینگ نوشیدنی سرد و گرم

می پردازد

بخشی از خدمات شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد در زمینه ی ترخیص کالا شامل:

  • تنظیم اظهارنامه
  • اظهار اسناد و گواهی بهداشت
  • تعیین ارزیاب
  • کنترل کالا با اسناد و صدور صورتحساب
  • پرداخت وجه صورتحساب به حساب اداره گمرک
  • صدور پروانه ترخیص کالا
  • کنترل نهایی درب خروج و اخذ مجوز بارگیری کالا و صدور بیجک خروج کالا از گمرک
  • حمل نوشیدنی ها در بسته بندی مناسب و انجام  کلیه مراحل ترخیص با ما خواهد بود.

تعرفه ترخیص نوشیدنی از گمرک

تعرفه گمرکی آب میوه مشمول ردیف 2209 می باشد

تعرفه گمرکی آب پرتقال یخ زده 20091100می باشد

تعرفه گمرکی آب گریپ فروت20092100 میباشد

تعرفه گمرکی آب آناناس 20094100 می باشد

تعرفه گمرکی آب میوه تغلیظ شده 20094910 می باشد

تعرفه گمرکی آب انگور 20096100 می باشد

تعرفه گمرکی آب سیب 20097100 می باشد

تعرفه گمرکی آب میوه تغلیظ شده ( کنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت) 20098910 می باشد

تعرفه گمرکی آب و سایر نوشیدنی های غیر الکلی 2201 و 2202 است

تعرفه نوشابه های غیر الکلی حسب یادداشت 3 فصل 22 اگر میزان حجم الکل آن 5/0 % حجم بیشتر نباشد 55% است و تعرفه گمرکی مکمل های غذایی نوشیدنی 26% است ، تعرفه نوشیدنی کمتر از 5/2 لیتر 20% می باشد  که چون همگی جز کالای گروه ده می باشد هر دو حقوق  ورودیو سود بازرگانی آن دو برابر می شود
جهت مشاوره امور گمرکی و هماهنگی ترخیص کالا با ما مشاوره نمایید.