جهت اخذ  نمایندگی  نوشابه های انرژی زا، آگاهی از هزینه های ترخیص نوشابه انرژی زا، واردات نوشابه انرژی زا با ما همراه باشید.

آیا می دانید در ترخیص نوشابه انرژی زا باید حقوق گمرکی و سود بازرگانی دو برابر بپردازید چون جز کالای گروه ده است؟

آیا می دانید ترخیص نوشابه های انرژی زا هیچ گونه ممنوعیت ورود به کشور ندارد؟

آیا می دانید جهت واردات نوشابه انرژی زا باید از سازمان بهداشت مجوز اخذ شود ؟

جهت ترخیص نوشابه انرژی زا باید مجوز وزارت بهداشت (اداره کل مواد خوردنی و آشامیدنی) و استاندارد اخذ گردد

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد متخصص به شگردهای اخذ مجوز و ترخیص نوشابه انرژی زا در کشور می باشد، بخشی از خدمات ما در زمینه ترخیص کالا نوشابه انرژی زا در زیر آمده است

·ترخیص نوشابه انرژی زای ردبول

·ترخیص نوشابه انرژی زا هایپ

·ترخیص نوشابه انرژی زا epuri

  • ترخیص نوشابه انرژی زای فریسکی
  • ترخیص نوشیدنی انرژی زا لوته
  • ترخیص نوشابه انرژی زای فانتوم
  • ترخیص نوشابه انرژی زا ROARING LION رورینگ لاین
  • ترخیص نوشابه انرژی زا killer fish

تعرفه گمرکی جهت ترخیص نوشابه انرژی زا

هنگام تعیین تعرفه جهت ترخیص نوشابه انرژی زا باید محتویات آن را به خوبی بدانید که اکثرا حاوی قند،مواد انرژی زا، کافئین، تائورین، کراتین، آنتی اکسیدانها، ویتامین ، B هستند

جهت کسب اطلاعات دقیق از کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص نوشابه انرژی زا به فصل بیست و دوم کتاب مقررات صادرات و واردات مراجعه نمایید.

تعرفه گمرکی جهت ترخیص نوشابه های غیرالکلی 2202 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص نوشابه انرژی زا 22029000 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص نوشابه های انرژی زا 22029090 می باشد که دارای 55% حقوق ورودی و 8% مالیات ارزش افزوده است. چون گروه 10 است سود بازرگانی دو برابر می شود و لذا حقوق ورودی آن 106% خواهد بود

 تعرفه گمرکی جهت ترخیص آب معدنی و آب گازدار شده 22011000 می باشد.

جهت استعلام اطلاعات بیشتر راجع به ترخیص نوشابه انرژی زا با ما تماس حاصل نمایید.