ما با در نظر گرفتن نفع مالی و اقتصادی وارد کنندگان و صادرکنندگان  ترخیص کالای شما را به عهده میگیریم و متخصص ترخیص مواد شیمیایی در گمرکات کشور با اخذ  مجوز استاندارد، مجوز بهداشت، مجوز وزارت ارشاد و کانون پرورش فکری کودکان، مجوز سازمان انرژی اتمی، مجوز وزارت ارتباطات و مخابرات، مجوز مبارزه با مواد مخدر، مجوز قرنطینه مرزی و مجوز قرنطینه نباتی و البته مجوز وزارت راه و آماده سازی و ثبت اسناد مورد نیاز برای ترخیص کالا از گمرک به صورت فیزیکی یا الکترونیک و محاسبه پرداختی ها شامل مالیات ، ماخذ تعرفه گمرکی ، سود بازرگانی ، حقوق گمرکی و تسهیلات ارائه شده توسط دولت به واردکنندگان و صادر کنندگان کالا هستیم

بخشی از خدمات شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد در زمینه ترخیص مواد شیمیایی شرکت های تولیدی به شرح زیر است:

  • ترخیص مواد شیمیایی شرکت های تولید کننده مصالح ساختمانی شالمل : افزودنی های بتن ، آب بند سازها ، ماستیک ها ، پوشش ها ، نگهدارنده ها و انواع رنگ بتن

ترخیص مواد شیمیایی شرکت های تولیدی مواد معدنی مورد استفاده در صنعت

  • ترخیص مواد شیمیایی شرکت های  صنعت دام و طیور
  • ترخیص مواد اولیه شیمیایی شرکت های تولید کننده مواد آرایشی، بهداشتی و صنعتی
  • ترخیص مواد شیمیایی فاز های گازی و میادین نفتی
  • ترخیص مواد شیمیایی گرید آزمایشگاهی
  • ترخیص انواع مواد شیمیایی معدنی
  • ترخیص مواد شیمیایی اولیه و حد واسط صنایع شوینده، پتروشیمی و کاشی سازی