ترخیص مواد پلی استایرن از گمرک

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد ترخیص کار گمرک به ترخیص انواع پلی استایرن در گریدهای مختلف از کشورهای کره و چین می پردازد.

آیا شرکت های بزرگ صادر کننده پلی استایرن را می شناسید؟ طبق تحربه ما در ترخیص پلی استایرن مواد زیر از شرکت های زیر بیشترین واردات را به کشور دارند:

 • واردات مواد پلی استایرن از پتروشیمی Loyal Group | King Pearl (لویال)
  •  FMS
  • FSA
 • واردات مواد پلی استایرن از پتروشیمی Xingda Group (زینگدا)
  • ZKF 301
  • ZKF 302
 • واردات مواد پلی استایرن از پتروشیمی SH Enegry & Chemical | ANYPOL (شینهو)
  • SE 2000
  • SE 2500
 • واردات مواد پلی استایرن از پتروشیمی Samsung Chemical | Starex
  • SF-200 H
  • SF-300 H
 • واردات مواد پلی استایرن از پتروشیمی LG Chem (ال جی)
  • R120
  • R160
 • واردات مواد پلی استایرن از پتروشیمی Taita Chemical |TAITACELL
  • 321T
  • 321MM
 • واردات مواد پلی استایرن از پتروشیمی Changle Bubble (چانگل بابل)
  • F103B

ما به ترخیص تخصصی مواد پلی استایرن از قبیل:

ترخیص پلی استایرن معمولی یا استاندارد PS که به آن GPPS یا (General Purpose Polystyrene) نیز گفته می شود

ترخیص پلی استایرن ضربه پذیر HIPS یا (High Impact Polystyrene):

ترخیص پلی استایرن انبساطی (اسفنجی) EPS یا (Expanded Polystyrene):

ترخیص کو پلیمر اکریلو نیتریل بوتادین استایرن ABS

ترخیص پلی استایرن بوتادین استایرن SBS:

ترخیص پلی استایرن انبساطی گرید های C-103 و C-104

ترخیص پلی‌استایرن اکسترود شده (از قالب درآورده شده) ی

ترخیص بلوک های یونولیتی «پلی استایرن»

ترخیص ترخیص پلی استایرن انبساطی

ترخیص پلی استایرن (PS)

ترخیص اکریلو نیتریل – بوتادین- استایرن  (ABS)

ترخیص انواع  پلی   استایرن  انبساطی(fms-fsa-zkf-shinho-…)

ترخیص  پلی استر (Polyester)

ترخیص EPS پلی استایرن

ترخیص پلی استایرن انبساطی ( یونولیت)

ترخیص انواع EPS دانه ریز و دانه درشت.FMS. FSA. ZKF

تعرفه گمرکی جهت ترخیص انواع گریدهای پلی استایرن

تعرفه گمرکی جهت ترخیص پلی استایرن مقاوم در برابر ضربه HIPS، 39031920 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص پلی استایرن قابل انبساط EPS 390311 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص پلی استایرن قابل انبساط EPS کند سوزتماس بگیرید

تعرفه گمرکی جهت ترخیص پلی استایرن قابل انبساط EPS (غیر از کند سوز ها) تماس بگیرید

تعرفه گمرکی جهت ترخیص پلی استایرن 3903 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص پلی استایرن معمولی GPPS 39031910 می باشد

نرخ حقوق ورودی جهت ترخیص مواد پلی استایرن 5% می  باشد ، جهت مشاوره امور گمرکی با ما تماس بگیرید

Rate this post