افزودنی های رنگ عمدتا مواد پلیمری عامل دار با جرم مولکولی نسبتا پایین و ساختارهای منظم می باشند.

شرکت ترخیص کالای ایمن تجارت کارآمد در زمینه واردات مواد اولیه رنگ و رزین، ترخیص افزودنی های مورد استفاده در صنایع رنگ، ترخیص مواداولیه تخصصی در صنعت پلاستیک و رنگ، ترخیص کالا در زمینه مواد اولیه صنایع رنگ فعالیت دارد.

آیا از مجوزهای لازم جهت واردات مواد افزودنی رنگ اطلاع دارید؟

ما به ترخیص کالا در زمینه مواد افزودنی رنگ شامل:

ترخیص رنگهای خوراکی شامل ترخیص رنگ های طبیعی، ترخیص رنگ  های مشابه طبیعی ، ترخیص رنگ های شیمیایی یا سنتتیک، ترخیص رنگ و انواع آن در مواد غذایی

  • ترخیص انواع افزودنیهای مورد مصرف در صنایع رنگ شامل

ترخیص مرطوب کننده ها و دیسپرس کننده ها

ترخیص دیسپرس کننده های پلیمری

ترخیص همتراز کننده ها

ترخیص ضد کفها

ترخیص اصلاح کننده های رئولوژی

هیدروکسیل، کربوکسیل، فسفات و یا آمینها

افزودنیهای رنگ عمدتا مواد پلیمری عامل دار با جرم مولکولی نسبتا پائین و ساختارهای منظم می باشند.

·ترخیص افزودنی رنگ بر پایه رزین اکریلیک

تعرفه گمرکی جهت ترخیص مواد افزودنی رنگ

تعرفه گمرکی جهت ترخیص انواع رنگدانه /پیگمان آماده (باستثناء رنگ کننده های سنتزی به اشکال اولیه) 3207می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص رنگدانه آلی 320710 می باشد

کد تعرفه گمرکی انواع رنگ های خوراکی 32041990 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص رنگدانه معدنی 320710 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص مواد افزودنی رنگ 32081050،32082040،32089030 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص انواع مواد خشک کن افزودنی رنگ 32081050،32082040،32089030 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص سرب خشک کن افزودنی رنگ ، 32082040، 32081050، 32089030 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص کلسیم خشک کن افزودنی رنگ ، 32082040، 32081050،32089030 می باشد.

تعرفه گمرکی جهت ترخیص کبالت خشک کن افزودنی رنگ  32081050، 32082040، 32089030 می باشد.

جهت استعلام هزینه های گمرکی هنگام ترخیص مواد افزودنی رنگ با ما تماس حاصل نمایید.