بخشی از خدمات شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد در زمینه ترخیص مصنوعات سنتتیک شامل:

ترخیص نخ رشته های سنتتیک

ترخیص مواد نسجی سنتیک

ترخیص الیاف سنتتیک

ترخیص پنبه که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتیک یا مصنوعی باشد

ترخیص سنگ های سینتتیک

ترخیص روغن موتور سنتتیک

ترخیص فرآورده های سنتتیک: ترخیص مواد دباغی آلی سنتتیک- ترخیص مواد رنگ کننده آلی سنتتیک (نیاز به اخذ مجوز استاندارد دارد)

آیا می دانید مواد نسجی سنتتیک با کد تعرفه گمرکی 57024200 و 57029200 و 57033000 جزو گروه کالایی اولویت 10 می باشد یعنی هنگام ترخیص حقوق ورودی و سود بازرگانی آن دو برابر می شود؟

 در ادامه تعرفه های گمرکی مربوط به ترخیص انواع مواد سنتتیک را ملاحظه فرمایید

تعرفه گمرکی جهت ترخیص مصنوعات سنتتیک

تعرفه گمرکی جهت ترخیص سنگ‌های سنتتیک یا دوباره ساخته‌شده گرانبها یا نیمه گرانبها : ـ فیروزه مصنوعی 71042010 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص گرد یا پودر سنگهای طبیعی یا سنتتیک گرانبها یا نیمه گرانبها: از الماس 71051000 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص مصنوعات از مروارید طبیعی یا پرورده، از سنگهای‌گرانبها یا نیمه گرانبها (طبیعی،‌ سنتتیک یا دوباره ساخته).: از مروارید طبیعی یا پرورده 71161000 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص مواد دباغی آلی سنتتیک 32021000 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص مواد رنگ‌کننده آلی سنتتیک 32041210 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص نخ دوخت از رشته های سنتتیک 54011000 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص نخ دوخت از رشته های مصنوعی 54012000 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص نخ دوخت از رشته های سنتتیک غیر از نخ دوخت ذیل ردیف 5402 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص تک رشته های سنتتیک کمتر از 67 دسی تکس با استحکام بالا از نایلون یا سایر پلی آمید ها  54021100 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص تک رشته های سنتتیک کمتر از 67 دسی تکس: نوار برای تولید چمن مصنوعی با عرض کمتر از 5 میلی متر 54049010 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص پارچه تار و پود از نخ رشته های سنتتیک از نخ پلی آمید یا نخ پلی استر 54071000 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص الیاف سنتتیک از نایلون و یا سایر پلی استر ها 55011000 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص الیاف سنتتیک از پلی استر 55012000 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص الیاف سنتتیک از آکریلیک 55013000 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص الیاف سنتتیک از پلی پروپیلن 55014000 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص الیاف از رشته های مصنوعی 55020000 می باشد

جهت اطلاع از نحوه ی ترخیص فرآورده های سنتتیک با ما  شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد ترخیص کار گمرک مشاوره نمایید.