آیا می دانید جهت ثبت سفارش ماشین آلات نساجی مس توانید ارز مرجع از طریق بانک مرکزی دریافت نمایید؟

  آیا می دانید جهت ترخیص ماشین های تهیه الیاف می توانید از معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید استفاده نمایید و علاوه بر سود بازرگانی از پرداخت ۴ درصدی حقوق ورودی نیز معاف شوید؟

اگر جهت راه اندازی خط تولید نساجی نیاز به واردات و ترخیص ماشین آلات ریسندگی و حلاجی، ماشین آلات نساجی، رنگرزی وتکمیل، بافندگی تخت وگردباف را دارید با شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد همراه شوید. ما به شما در خصوص واردات ماشین آلات خط تولید مستعمل، واردات ماشین آلات خط تولید به صورت قطعات منفصله، مشاوره می دهیم

بخشی از خدمات ما جهت ترخیص کالا :

ترخیص کلیه ماشین الات صنعتی از گمرگ چابهار

ترخیص ماشین بافتدگی تخت مارک اشتول المان

ترخیص ماشین آلات حلاجی تمام اتوماتیک و کامپیوتری مارک RIETER

ترخیص ماشین مخلوط کن الیاف

ترخیص ماشین تغذیه و زننده ضایعات الیاف برگشتی‌

ترخیص ماشین آلات تکمیل نخ
ترخیص ماشین شش لاکنی

ترخیص ماشین اپن اند نیمچه نخ

ترخیص دستگاه اتوماتیک رنگرزی الیاف نخ

ترخیص دستگاه های مستعمل بافندگی صنعتی

واردات و ترخیص دستگاه های بافندگی – ماشین آلات بافندگی

تعرفه گمرکی جهت ترخیص ماشین آلات نساجی

تعرفه گمرکی جهت ترخیص ماشین های اکسترودینگ،کشش، تکسچرینگ، یا برش مواد نسجی یا مصنوعی 84440000 است با حقوق گمرکی 5%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص ماشین های تهیه الیاف نسجی: ماشین های حلاجی 84451100 است با حقوق گمرکی 5%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص ماشین های شانه زنی 84451200 است با حقوق گمرکی 5%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص ماشین های کشش یا فیتیله کنی الیاف 84451300 است با حقوق گمرکی 5%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص ماشین های ریسندگی مواد نسجی 84452000 است با حقوق گمرکی 5%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص ماشین های دولا کردن یا تابیدن نخ نسجی 84453000 است با حقوق گمرکی 5%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص ماشین های نخ پیچی (ماسوره پیچی) ، قرقره پیچی یا باز کردن مواد نسجی 84454000 است با حقوق گمرکی 5%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص ماشین های بافندگی تار و پودباف ذیل ردیف  8446 است

تعرفه گمرکی جهت ترخیص ماشین های بافندگی تار و پود باف برای بافتن پارچه به عرض حداکثر 30 سانتی متر 84461000 است با حقوق گمرکی 5%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص ماشین های بافندگی تار و پود باف برای بافتن پارچه به عرض بیشتر از30 سانتی متر از نوع بدون ماکو 84463000 است با احتساب حقوق گمرکی 5%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص ماشین های کشباف گردباف با استوانه ای  به قطر حداکثر 165 میلی متر 84471100 است با احتیاب حقوق گمرکی 5%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص ماشین کشباف تخت باف ، ماشین های دوختنی- بافتنی 84472000 است

تعرفه گمرکی جهت ترخیص ماشین آلات رنگرزی برای پارچه های کشباف 84514000 است

جهت برآورد هزینه ترخیص ماشین آلات نساجی که به صورت هر واحد دستگاه برای شما تجار محاسبه خواهد شد با ما تماس بگیرید