آیا می دانید جهت واردات و ترخیص کالاهای بهداشتی نیاز به مجوز واردات از بهداشت دارید؟

بخشی از خدمات شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد در زمینه ی ترخیص کالا:

ترخیص وان

ترخیص دوش

ترخیص ظرفشویی

ترخیص دستشویی

ترخیص لگن مستراح

ترخیص نشستگاه و سرپوش مستراح

ترخیص مخزن آب سیفون

ترخیص درب توالت فرنگی

ترخیص اکسسوری لوازم بهداشتی

ترخیص تی آب جمع کن پشت پلاستیکی

تعرفه گمرکی جهت ترخیص لوازم بهداشتی پلاستیکی

تعرفه گمرکی وان، دوش، ظرفشویی و دستشویی 39221000 می باشد با احتساب 26% حقوق ورودی و ترخیص به صورت وزنی دارای تعرفه ترجیحی با کشور تونس

تعرفه گمرکی نشستگاه و سرپوش لگن مستراح 39222000 می باشد با احتساب 26% حقوق ورودی و ترخیص به صورت وزنی دارای تعرفه ترجیحی با کشور تونس

جهت انجام مشاوره امور گمرکی و برآورد هزینه های گمرکی با ما مشاوره نمایید.