آیا می دانید ایران سومین وارد کننده کائوچوی طبیعی از مالزی است؟

آیا کشورهای تولیدکننده کائوچو را می شناسید؟  تایلند، مالزی، ویتنام

از کائوچو در صنایع مختلف استفاده می گردد و از آنجا که در کشورمان امکان تولید آن وجود ندارد پس ناگزیر به واردات این محصول هستیم و به تازگی لائوس آمادگی خود بر را برای صادرات این محصول به ایران اعلام کرده است. یک شرکت ایرانی براساس قراردادی با شرکت ‘بونتهان’ لائوس از ماه آینده میلادی 100 تن کائوچوی فرآوری شده را وارد می کند.

آیا می دانید کالاهایی نظیر کائوچو جز اولویت چهارم است؟

آیا می دانید 30 % مواد اولیه تایر کائوچوی طبیعی است ؟

بخشی از خدمات بازرگانی ایمن تجارت کارآمد واردات و تامین انواع مواد اولیه شرکتهای لاستیک سازی، انواع کائو چو، با بهترین انالیز ،بهترین قیمت از معتبرترین کارخانجات تولید کننده کائوچو در کشورهای مالزی.تایلند و در ادامه واردات و ترخیص کالا شامل:

ترخیص واحدواردات مواد اولیه

ترخیص انواع کائوچوی  طبیعی شامل: RSS1,SMR20

ترخیص انواع کائوچوی مصنوعی:SBR 1502 , NBR 35L, EPDM KEP 270

ترخیص کائوچوی استیرن بوتادین ( SBR )

ترخیص کائوچوی بوتادین ( BR )

ترخیص کائوچوی ایزوپرن ( IR )

ترخیص کائوچوی بوتیل هالوژن دار( Rubber Halogenated Butyl )

تعرفه گمرکی جهت ترخیص کائوچو

تعرفه گمرکی جهت ترخیص کائوچوی طبیعی، بالاتا، گوتا پرکا، گوایول، شیکل و صمغهای طبیعی همانند، به اشکال ابتدایی یا به صورت صفحه، ورق یا نوار 4001 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص کائوچوی طبیعی به اشکال دیگر: صفحات دودی40012100 میباشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص کائوچوی طبیعی خاص از لحاظ تکنیکی (TSNR) 40012200 می باشد

تعرفه گمرکی کائوچوی سینتتیک و شبه کائوچوی مشتق از روغن ها به اشکال ابتدایی یا به صورت صفحه، ورق یا نوار؛4002 می باشد

تعرفه گمرکی کائوچوی استیرن – بوتادین (SBR)؛ کائوچوی استیرن بوتادین کربوکسیله(XSBR)؛لاتکس 40021100 می باشد

تعرفه گمرکی کائوچوی بوتادین (BR) 40022000 می باشد

تعرفه گمرکی کائوچوی ایزوبوتن – ایزوپرن (بوتیل40023100 (IIR) می باشد

تعرفه گمرکی کائوچوی آکریلونیتریل بوتادین (NBR): لاتکس40025100  می باشد

تعرفه گمرکی کائوچوی ایزوپرن (IR)  40026000 می باشد

تعرفه گمرکی کائوچوی اتیلن – پروپیلن – دین غیرمتصل (EPDM) 40027000 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص کائوچویی که به آن دوده کربن یا سیلیس اضافه شده باشد 40051000 می باشد

جهت مشاوره با شرکت ترخیص کالای ایمن تجارت کارآمد تماس حاصل نمایید.