ترخیص کاغذ روزنامه از گمرکات کشور نیاز به یک فرد متبحر و آشنا به تشریفات گمرکی دارد که شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد ارائه دهنده خدمات ترخیص کالا از کلیه گمرک های کشور برای شما بهترین گزینه است. خدمات ترخیص شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد در زمینه ترخیص کاغذ شامل موارد زیر است :

 • ترخیص کاغذ و مقوای گرافیکی
 • ترخیص انواع مقوای بسته بندی
 • ترخیص  کاغذهای بهداشتی
 • ترخیص کاغذهای صنعتی برای مصارف الکترونیکی
 • ترخیص کاغذ تحریر: گرماژ معمول : از ۷۰ تا ۱۰۰ گرم
 • ترخیص کاغذ روزنامه : گرماژ معمول 50 گرم
 • ترخیص کاغذ بایپل
 • ترخیص مقوای جلد
 • ترخیص کاغذ کتاب
 • ترخیص کاغذ پاکت
 • ترخیص کاغذ گلاسه مات و براق (  Coated Paper & Board – Matt & Glossy: گرماژ معمول: از ۹۰ تا ۳۰۰ گرمی
 • ترخیص کاغذ خود کپی ( Carbonless Paper: گرماژ معمول: از ۴۰ تا ۲۴۰ گرمی
 • ترخیص کاغذ انجیلی  Bible Paper
 • ترخیص کاغذ پلاستیکی : گرماژ معمول: از ۱۲۰ تا ۲۵۰ گرمی
 • ترخیص کاغذ پشت چسبدار
 • ترخیص کاغذ کرافت یا کاهی (  Kraft Paper)
 • ترخیص کاغذ غیر قابل نسخه برداری
 • ترخیص مقوای پشت طوسی: گرماژ معمول: از ۲۰۰ تا ۳۰۰ گرمی
 • ترخیصمقوای پشت کرم یا زرد: گرماژ معمول: از ۲۰۰ تا ۳۰۰ گرمی
 • ترخیص کاغذ و مقوای فانتزی: گرماژ معمول: از ۱۲۰ تا ۲۵۰ گرمی

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد با ارائه بهترین راهکارهای ترخیص کاغذ روزنامه در خدمت شما است تا هزینه های شما را کاهش دهد.

تعرفه گمرکی کاغذ روزنامه

در فصل 48م کتاب مقررات صادرات و واردات تعرفه های کاغذ و مقوا آورده شده

کد تعرفه برای ترخیص کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق 48010000 است. حقوق ورودب برای ترخیص کاغذ روزنامه  6% است.

اصطلاحاتی که هنگام اخذ پروفرما برای ترخیص کاغذ روزنامه باید بدانید:

کاغذ یک روی براق
MC Machine Coated
کاغذ اندود شده
MF Machine Finish
کاغذ پرداخت شده
ES Engine Sized
کاغذ آهار خورده
SC Super Calendered
کاغذ بسیار صاف

طبق تجارب شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد برای ترخیص کاغذ روزنامه از ارز مبادلاتی  می توانید استفاده کنید و با افزایش تعرفه گمرکی برای ترخیص کاغذ روزنامه مخالفت گردیده است.