آیا از جدیدترین قیمت تعرفه گمرک جو اطلاع دارید؟

تعرفه واردات جو بستگی به فصل واردات فرق می کند اگر فصل برداشت جو باشد یا واردات انجام نمی شود و یا اگر واردات انجام گیرد با تعرفه بیشتر نسبت به زمانی که فصل برداشت نیست انجام می گیرد. این تعرفه در حال حاضر بین چهار تا ده درصد متفاوت است.

آیا می دانید ثبت سفارش و واردات جو با ارز متقاضی آزاد امکانپذیر است؟

آیا می دانید حجم واردات جو امسال 10 برابر شده است؟

ثبت سفارش وواردات جو وجودوسر و ترخیص جو از گمرک را به ما بسپارید

آیا می دانید روسیه، کانادا، آلمان، فرانسه، اوکراین، ترکیه ،چین بزرگ‌ترین کشورهای تولید کننده جو هستند؟

تعرفه گمرکی جهت ترخیص جو

تعرفه گمرکی جهت ترخیص جو 10039000 می باشد.

شرایط قرنطینه ای واردات جو:

  • اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبداء

·محموله باید عاری از خاک و دیگر بقایای گیاهی باشد.

·ضدعفونی با گاز فسفین در کشور مبداء با دز 2 – 5/1 گرم در متر و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت مربوطه.

·ارائه اصل گواهی بهداشت نباتی منطبق با شرایط اعلامی و یا گواهی صدور مجدد و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه نباتی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.

جهت هرگونه مشاوره در مورد ترخیص جو و سایر مربوط به ترخیص کالا از گمرک با شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد تماس حاصل فرمایید