بخشی از خدمات گروه بازرگانی ابراهیمی در زمینه ی ترخیص فرش از گمرک:

  • ترخیص فرش دستباف: فرش دستباف تمام ابریشم، فرش دستباف گل ابریسم، فرش دستباف کف ابریشم،
  • ترخیص فرش  گره باف Knotted  
  • ترخیص فرش بافته شده   Woven
  • ترخیص فرش منگوله باف  Tufted
  • ترخیص فرش نمدي                                      non tuft 

گمرکات تخصصی ترخیص فرش

آخرین فهرست گمرکات تخصصی برای ترخیص کالاهای وارداتی به شرح زیر است که گمرکات تخصصی از این جهت بهتر اسن که باعث سهولت ترخیص به دلیل تخصص بالای ارزیابان گمرک در این گمرکات در زمینه تعرفه گمرکی و ارزش کالا ها می شود.

گمرکات تخصصی ترخیص فرش ماشینی: فرودگاه اما خمینی، گمرک تهران، کرمان، گمرک شهید رجایی، شیراز، مشهد، ارومیه، بازرگان، اصفهان، سهلان، بندر امام خمینی، جلفا

شماره تعرفه هاي گمركي فرش

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص شامل انواع فرش و تابلو فرش های دستباف 5702   است.

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص فرش‌هائي است كه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان بافته شده 570110 است

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص فرش‌هائي است كه از ساير مواد نسجي بافته مي‌شود 570190 است

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص فرش و ساير كف‌پوش‌ها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله باف نشده (Not tufted) همچنين گليم، شوماك 5702 است

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص گليم و شوماك 570210 است

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص فرش و ساير كف‌پوش‌ها از مواد نسجي، منگوله باف (Tufted)  5703 است

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص فرش و ساير كف‌پوش‌ها از نمد، منگوله باف‌نشده 5704 است

طبق تجارب گروه بازرگانی ابراهیمی فرش های صادراتی که مرجوع می شوند از معافیت گمرکی برخوردار می گردند و توجه داشته باشید جهت صادرات فرش دستباف نیازی به ارائه شناسنامه فرش نیست و متولی صدور شناسنامه فرش مرکز ملی فرش ایران است