بخشی از خدمات شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد در زمینه ی ترخیص فرش از گمرک:

  • ترخیص فرش دستباف: فرش دستباف تمام ابریشم، فرش دستباف گل ابریسم، فرش دستباف کف ابریشم،
  • ترخیص فرش  گره باف Knotted  
  • ترخیص فرش بافته شده   Woven
  • ترخیص فرش منگوله باف  Tufted
  • ترخیص فرش نمدی                                      non tuft 

گمرکات تخصصی ترخیص فرش

آخرین فهرست گمرکات تخصصی برای ترخیص کالاهای وارداتی به شرح زیر است که گمرکات تخصصی از این جهت بهتر اسن که باعث سهولت ترخیص به دلیل تخصص بالای ارزیابان گمرک در این گمرکات در زمینه تعرفه گمرکی و ارزش کالا ها می شود.

گمرکات تخصصی ترخیص فرش ماشینی: فرودگاه اما خمینی، گمرک تهران، کرمان، گمرک شهید رجایی، شیراز، مشهد، ارومیه، بازرگان، اصفهان، سهلان، بندر امام خمینی، جلفا

شماره تعرفه های گمرکی فرش

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص شامل انواع فرش و تابلو فرش های دستباف 5702   است.

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص فرش‌هائی است که از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان بافته شده 570110 است

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص فرش‌هائی است که از سایر مواد نسجی بافته می‌شود 570190 است

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص فرش و سایر کف‌پوش‌ها از مواد نسجی، بافته شده، منگوله باف نشده (Not tufted) همچنین گلیم، شوماک 5702 است

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص گلیم و شوماک 570210 است

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص فرش و سایر کف‌پوش‌ها از مواد نسجی، منگوله باف (Tufted)  5703 است

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص فرش و سایر کف‌پوش‌ها از نمد، منگوله باف‌نشده 5704 است

طبق تجارب شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد فرش های صادراتی که مرجوع می شوند از معافیت گمرکی برخوردار می گردند و توجه داشته باشید جهت صادرات فرش دستباف نیازی به ارائه شناسنامه فرش نیست و متولی صدور شناسنامه فرش مرکز ملی فرش ایران است