آیا می دانید بیش از 69 تن اجزاء و قطعات فندک وارد کشور شده است؟ که کشور چین بیشترین سهم را داشته حدود 48 تن واردات قطعات فندک از مبدا چین بوده و پس از آن  در رده دوم قرار دارد

جهت صادرات و ترخیص فندک باید به اطلاعتان برسانیم که این نوع کالاها برای صادرات ازاد و مشمول حقوق و عوارض نیز نمی باشند

ترخیص انواع دخانیات از گمرک، ترخیص انواع پیپ خارجی، ترخیص توتون و تنباکو از گمرک نیاز به آشنایی به قوانین گمرکی و اخذ مجوزهای مربوطه دارد، ما از نحوه ترخیص سیگار وتوتون قلیان، توتون پیپ و سایر کالاهای ساخته شده دخانی وارداتی آگاهی داریم . در سالهای گذشته فندک و پیپ در فهرست کالاهای لوکس و غیرضرور وارداتی قرار داشتند. ثبت سارش فندک و پیپ را به ما بسپارید.

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد به ترخیص و واردات انواع فندک از جمله:

ترخیص فندک های یکبار مصرف

ترخیص فندک پیزو الکتریک

ترخیص فندک گازی

ترخیص فندک بنزینی

ترخیص فندک اتمی

تعرفه گمرکی جهت ترخیص فندک

تعرفه گمرکی جهت ترخیص فندک جیبی، گازی، غیر قابل پر کردن 96131000 است با حقوق گمرکی 32%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص فندک جیبی، گازی، قابل پر کردن 96132000 است با حقوق گمرکی 32%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص اجزا و قطعات فندک 96139000 است با حقوق گمرکی 5%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص پیپ

تعرفه گمرکی جهت ترخیص پیپ های استعمال دخانیات و چوب های سیگار و قطعات مربوطه 96140000 است با حقوق گمرکی 55%

جهت اطلاع از روال کاری ترخیص فندک با شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد ارائه دهنده خدمات ترخیص کالا از گمرک با شماره ما رایگان مشاوره نمایید.