ترخیص دی آمونیوم فسفات Diammonium phosphate از گمرک

آیا می دانید صادرات انواع کودهای شیمیایی نیازی به اخذ مجوز ندارد؟

خاک فسفات از کشورهایی نظیر مراکش، توگو، اردن تامین می شود.

ما به ترخیص انواع کود شیمیایی شامل:

ترخیص کود سوپر فسفات ساده

ترخیص کود نیترات فسفات آمونیم

ترخیص کود دی آمونیوم فسفات46%

ترخیص کود دی آمونیوم فسفات

ترخیص کود پایه فسفات گوگردی

ترخیص کود فسفات آمونیوم S.A.P گرانوله

ترخیص مونو امونیوم فسفات

ترخیص دی آمونیوم هیدروژن فسفات

ترخیص دی کلسیم  فسفات

تعرفه گمرکی جهت ترخیص دی امونیوم فسفات

تعرفه گمرکی جهت ترخیص کود دی آمونیوم فسفات و مونو آمونیوم فسفات ۳۱۰۵۴۰۰۰ می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص کود سوپر فسفات ساده ۳۱۰۵۵۱۰۰ و ۳۱۰۳۱۰۰۰ می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص کود سوپر فسفات تریپل ۳۱۰۵۵۱۰۰ و ۳۱۰۳۹۰۰۰ می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص کود اوره با پوشش گوگردی ۳۱۰۲۹۰۰۰ می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص کود کامل ماکرو و میکرو ۳۱۰۵۱۰۲۰ و ۳۱۰۵۹۰۱۰ و ۳۱۰۵۱۰۱۰ می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص کود کارو پتاسیم ۳۱۰۵۶۰۰۰ و ۳۱۰۴۲۰۰۰ می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص کود سولفات پتاسیم ۳۱۰۵۶۰۰۰ و ۳۱۰۴۳۰۰۰ می باشد

جهت استعلام از میزان حقوق گمرکی و سایر خدمات ترخیص کالا با ما مشاوره نمایید.

Rate this post