آیا می دانید دستگاه های تصفیه آب خانگی و قطعات تصفیه آب و فیلتر های آن  عمدتا از کشور های تایوان و چین و دبی و کره وارد می شود و پس از این کشورها  هند ، ترکیه در رتبه دوم قرار دارند

آیا می دانید اختلاف تعرفه ی گمرکی قطعات و فیلتر های تصفیه آب با تعرفه ی گمرکی خود دستگاه تصفیه آب حدود ۳ الی ۴ درصد است؟

بخشی از خدمات شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد درزمینه ترخیص کالا:

 • واردات انواع دستگاههای تصفیه آب خانگی، صنعتی، اداری
 • ترخیص دستگاه تصفیه آب الکتریکی و غیر الکتریکی
 • ترخیص دستگاه های پیک نیکی تصفیه
 • ترخیص دستگاه تصفیه آب پارچی
 • ترخیص دستگاه تصفیه 3و 2 مخزنه زیر سیکی
 • ترخیص قلم تصفیه آب
 • ترخیص انواع تجهیزات تصفیه آب صنعتی و خانگی و
 • ترخیص مواد شیمیایی مورد نیاز سیستم ها تصفیه و بهسازی آب
 • ترخیص دستگاه تصفیه آب و قطعات آن
 • ترخیص فیلترهای اصلی دستگاه تصفیه آب
 • واردات و ترخیص مواد صنعتی تصفیه آب همچون :پودر کلر یا هیپوکلریت کلسیم ،پودر کلر هندی و کلر آمریکایی، اکسید روی ،آمونیوم کلراید یا نشادر  ،سولفات مس روسی و ازبک، نیتریت سدیم رزین کاتیونی، رزین آنیونی، اسید بوریک ترکیه، براکس دکا ترکیه، براکس پنتا ترکیه

تعرفه گمرکی جهت ترخیص دستگاه و قطعات تصفیه آب

تعرفه گمرکی جهت ترخیص انواع دستگاه آب شیرین کن، تصفیه و سختی گیر آب، ترخیص دستگاه آب شیرین کن صنعتی حرارتی، ترخیص دستگاه تصفیه آب خانگی، دستگاه آب شیرین کن صنعتی غشایی 84212100 می باشد با احتساب 15%حقوق ورودی . این کالا مشمول گروه کالایی با اولویت 7 می باشد

تعرفه گمرکی فیلتر مخصوص دستگاه تصفیه آب ذیل ردیف 84212110 از 15 درصد به 5 درصد کاهش یافت .

هزینه های گمرکی جهت ترخیص دستگاه تصفیه آب

علاوه بر 15% حقوق ورودی

9% مالیات ارزش افزوده

هزینه ها ی تخلیه، بارگیری، انبارها، استاندارد

که به طورکلی باید حدوداً 28% ارزش آن را به عنوان هزینه های ترخیص در نظر بگیرید.

جهت اخذ مجوز ورود و ترخیص موارد زیر را برایمان ارسال نمایید.

اصل پروفروما
آنالیز معتبر مرتبط با پروفرم کالا شامل مشخصات کامل فیزیکی، شیمیائی و در صورت لزوم، مشخصات میکروبی
پیش نمونه

جهت هماهنگی ومشاوره ترخیص کالا با ما تماس حاصل نمایید.