کنوانسیون ویژه حمل و نقل بین الملل به یکنواخت کردن مقررات بارنامه ها معروف است. حمل و نقل دریایی تابع مقررات کنوانسیون است. فرستنده کالا گاه با شرکت حمل و نقلی که صاحب کشتی است قرارداد می بندد و گاه با شرکت حمل و نقلی که صاحب کشتی نیست و کشتی را اجاره کرده قرارداد می بندد.

قرارداد حمل و نقل دریایی هم ، همان بارنامه دریایی است . بارنامه دریایی باید در 4 نسخه تنظیم گردد

مدت زمان حمل محموله از زمان بارگیری کالا به کشتی شروع می شود و تا زمان تخلیه آن از کشتی خاتمه می یابد.

وظایف شرکت حمل و نقل دریایی : بارگیری، جابجایی، انبار کردن، حمل، محافظت، تخلیه می باشد و باید انبارها، یخچال ها و کلیه قسمت های کشتی را جهت نگهداری و حمل کالا مناسب سازد.

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد ممتاز در ترخیص دریایی کالا به صورت تخصصی در گمرکات کشور ترخیص کارانی را دارد تا در اسرع وقت به شما خدمات ترخیص کالا ارائه دهد.

بخشی از خدمات ترخیص دریایی بازرگانی ایمن تجارت کارآمد:

  • هماهنگی حمل و ترخیص دریایی کالا از گمرک شهید رجایی شامل ترخیص وارداتی و ترخیص صادراتی
  • ترخیص کالا به صورت دریایی و زمینی و هوایی در گمرک بوشهر
  • ترخیص دریایی کالاها در کانتینرهای پر و کانتینرهای نیمه پر در گمرکات مرزی
  • ترخیص دریایی کالا در مناطق آزاد و مناظق ویژه اقتصادی
  • سرچ و خرید کالا انجام حوالجات ارزی و ثبت سفارش و اخذ مجوزهای لازم ، انتخاب روش حمل و نقل ، ترخیص دریایی کالا از کلیه گمرکات کشور
  • ارائه اطلاعات مفید به تجار در خصوص بهره مندی از تخفیفات سود بازرگانی در گمرکات هنگام ترخیص دریایی کالا
  • دارای اسکله اختصاصی هنگام ترخیص دریایی کالا

برای ترخیص از مرزهای دریایی کشور با ما تماس حاصل نمایید.