ترخیص دارو و مواد اولیه دارویی از گمرک

ترخیص دارو و مواد اولیه دارویی

داروهای وارداتی باید مطابق با پرونده ثبت دارو از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند، در گمرک جهت ترخیص دارو و مواد اولیه دارویی پروفرمای آن را با پروانه ساخت دارو تطابق می دهند و مجوز ورود دارو و مواد اولیه دارویی را باید ترخیص کار بگیرد. شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد تعرفه دارو ها را با استعلام از گمرکات توسط پرسنل کارآزموده کسب می کند و در کوتاه ترین زمان محموله شما را ترخیص می کند.

مدارک مورد نیاز برای ترخیص دارو و مواد اولیه دارویی

 • مجوز ورود و ترخیص دارو
 • مجوز ورود و ترخیص مواد اولیه دارو
 • ثبت اطلاعات شرکت و کارخانه داروسازی

مدارک مورد نیاز برای مجوز ورود و ترخیص دارو

 • درخواست ورود و ترخیص دارو و مواد اولیه دارویی
 • فاکتور و پروفرما مورد تائید مسئول فنی
 • ارائه آنالیز داخلی و آنالیز سازنده
 • پروانه ساخت
 • گواهی عدم آلودگی
 • سوابق ترخیص

مدارک مورد نیاز برای مجوز ورود و ترخیص مواد اولیه دارو

 • IRC ثبت دارو
 • پروفرما و فاکتور و PACKING LIST
 • سابقه ترخیص
 • برگه آنالیز مهر شده توسط مسئول فنی
 • گواهی عدم آلودگی BSE/TSE
 • ثبت سفارش

چک لیست ثبت اطلاعات شرکت و کارخانه داروسازی

 • نام شرکت /کارخانه داروسازی
 • نام مدیر عامل
 • آدرس پستی
 • آدرس انبار
 • نما و شماره تلفن همراه مسئول فنی
 • آدرس ایمیل
 • شماره و تاریخ پروانه تاسیس شرکت / کارخانه

در سال گذشته اظهار کالا جهت اخذ مجوز ترخیص دارو و مواد اولیه دارویی به شکل الکترونیک توسط شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد با حداقل اسناد انجام می شد. و طبق توافق گمرک ترخیص دارو و مواد اولیه دارویی بدون مراجعه به معاونت دارو یک روزه به شکل الکترونیک انجام می شد.

از آنجا که با همکاری گمرک کالاهایی که برای ترخیصشان فوریت وجود دارد نباید بیش از یک روز در گمرک بمانند، ترخیص دارو و مواد اولیه دارویی جز این فوریت ها محسوب می گردد، ترخیص دارو و مواد اولیه دارویی خود را یک روزه شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد انجام میدهد.

ترخیص دارو و مواد اولیه دارویی زیر  ممنوع شده:

 1. آموکسی سیلین
 2. اریترو مایسین
 3. اکسی کدون
 4. بوپرنورفین
 5. ترامادول هیدروکلراید
 6. سودوافدرین
 7. کدیین فسفات
 8. گرانول نیتروگلیسرین
 9. متادون هیدروکلراید
 10. پنی سیلین جی
 11. امینوپنیسیلانیک اسید

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد برای ترخیص بیش از 90% دارو و مواد اولیه دارویی ارز مرجع دریافت می کند

طرح معافیت از پرداخت تعرفه گمرکی برای مواد اولیه دارویی ارائه گردیده است.

5/5 - (1 امتیاز)