وارد کنندگان چوب بستنی می دانید واردات چوب بستنی آماده مصرف از چین منوط به قرنطینه می باشد؟ برای ترخیص چوب بستنی از نوع آماده مصرف از مبداء کشور چین، نیاز به اخذ  گواهی بهداشت گیاهی معتبر از کشور مذکور و نیز بازدید و بررسی کارشناسان در زمان ورود به کشور است.

آیا می دانید ایران 95 درصد از چوب بستنی مورد نیاز صنایع بستنی سازی کشور را از چین وارد می کند چیزی حدود سالیانه 240 میلیارد تومان وهمه ی این  ها به خاطر ناتوانی ایران در تولید چوب بستنی است.

بخشی از خدمات شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد در زمینه ترخیص و واردات سریع انواع چوب بستنی:

واردات چوب بستنی در انواع :

  • ترخیص چوب بستنی گرد ( اسپیرال )
  • ترخیص چوب بستنی صاف و بغل گرد
  • ترخیص چوب طبی یا چوب معاینه
  • ترخیص قاشق چوبی
  • ترخیص ماشین آلات تولید چوب بستنی
  • تامین انواع مایحتاج کارخانجات بستنی سازی شامل : ترخیص ماشین آلات بستنی سازی ، ترخیص  انواع قالب های بستنی ، ترخیص چوب بستنی

تعرفه  گمرکی جهت ترخیص چوب بستنی

تعرفه گمرکی جهت ترخیص چوب بستنی ذیل ردیف 442190 می باشد.

جهت مشاوره بیشتر در مورد ترخیص چوب بستنی و سایر خدمات مربوط به ترخیص کالا از گمرک با بازرگانی ایمن تجارت کارآمد در ارتباط باشید