آیا شماره‌ استاندارد جهانی دی آمونیوم سولفات را می دانید؟

Cas 7783280- nsn4230011334124

ترخیص کاران ما تجربه واردات دی آمونیوم سولفات از کشور ازبکستان،  بصورت پودری و کریستال- واردات دی امونیوم سولفات از کشور روسیه،  بصورت پودری و کریستال- واردات دی امونیوم سولفات از کشور چین ، بصورت پودری و کریستال را دارند

سولفات آمونیوم  در بسته بندی کیسه ۵۰  kg وارد و ترخیص می شود.

مهمترین کاربرد دی امونیوم سولفات درتهیه کود شیمیایی است.

 عمده مصارف سولفات آمونیوم :

* استفاده در زمین های کشاورزی و باغات

* تولید انواع کود کشاورزی

* تهیه پودر های اتش نشانی ، دباغی و تصفیه آب

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد به ترخیص سولفات آمونیوم:

ترخیص دی آمونیوم سولفایت، ترخیص سولفات هیدروژن آمونیوم، ترخیص دی آمونیوم سولفات، ترخیص نمک دی آمونیوم اسید سولفوریک می پردازد

ما به واردات و صادرات انواع مواد شیمیایی از قبیل:

ترخیص سولفات آمونیم کریستال

ترخیص سولفات آمونیم پودری

ترخیص کود کامل گرانوله

ترخیص کود سولفات پتاسم سنگی- پودری

تعرفه گمرکی جهت ترخیص دی امونیوم سولفات

تعرفه گمرکی جهت ترخیص سولفات آمونیوم 31022100 می باشد.

جهت استعلام از حقوق گمرکی با حق العملکار رسمی گمرک مشاوره نمایید.