آیا از حجم ابریشم وارداتی در سال 94 اطلاع دارید؟ براساس آمار گمرک واردات ابریشم افزایش یافته و در سال گذشته 500 تن نخ ابریشم در گمرکات ترخیص شده است.

آیا می دانید کدام کشورها به صادرات ابریشم می پردازند؟ ازبکستان،‌امارات متحده عربی و ترکمنستان کشورهای صادر کننده ابریشم به ایران هستند.

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد حق العملکار رسمی گمرک با 10 سال تجربه در زمینه ترخیص کالا و ترخیص تخصصی ابریشم شامل:

  • ترخیص نخ ابریشمی
  • ترخیص پارچه‌ی ابریشم

·ترخیص ابریشم جهت استعمال در مواد نسجی و مصنوعات از این مواد

  • ترخیص ابریشم در کاربردهای پزشکی
  • ترخیص فرش های ابریشمی

·ترخیص الیاف ابریشم

تعرفه گمرکی جهت ترخیص ابریشم

در فصل 50 کتاب مقررات صادرات و واردات به تعرفه گمرکی ‌فرآورده‌های ابریشمی پرداخته شده است

تعرفه گمرکی جهت ترخیص پیله کرم ابریشم مناسب برای بازکردن50010000 است

تعرفه گمرکی جهت ترخیص ابریشم خام (نتابیده) 50020000 است

تعرفه گمرکی جهت ترخیص ضایعات ابریشم 50030000 است

تعرفه گمرکی جهت ترخیص نخ ابریشم 500400 است

تعرفه گمرکی جهت ترخیص نخ ابریشم مورد مصرف در تولید انواع نخ های جراحی 50040010 است

جهت استعلام از حقوق گمرکی ابریشم با 09122848754 تماس حاصل نمایید.

تشریفات گمرکی جهت ترخیص ابریشم

1.دریافت اعلامیه ورود کالا

2.اخذ ترخیصیه از شرکت حمل

3.اخذ قبض انبار

4.تنظیم پیش نویس اظهارنامه و تایید آن

5.واحد احراز هویت

6.دایره کنترل اسناد (دایره فنی)

7.دریافت شماره ثبت (کوتاژ)

8.تعیین مسیر اظهارنامه در ارزیابی

9.پرداخت وجوه تعیین شده به گمرک

10.صدور پروانه گمرکی

11.تایید نهایی پروانه سبز گمرکی

12.تسویه حساب با انبار

13.صدور بیجک انبار

14.کنترل درب خروج (شمارش)

15.ترخیص کالا