تعرفه یا کد کالا یک نوع سیستم طبقه بندی می باشد که موسوم به HS  است . اساس تعرفه های گمرکی همان 6 رقم اول است

در ادامه این مقاله با شرکت بازرگانی و ترخیص کالا ایمن تجارت کارآمد همراه باشید

نحوه گرفتن اطلاعات از گمرک :

تعیین تعرفه یعنی تعیین دقیق شماره تعرفه یا کد 8 رقمی کالاها ، ذیل آن کد طبقه بندی می شوند ، از صلاحیت های ذاتی گمرک ایران است . بنابراین اگر صاحب کالا ، وارد کننده یا صادر کننده ای که از کالایی که می خواهد وارد یا صادر نماید ، اطلاع ندارد ، یا در انتخاب آن تردید دارد ، می تواند بر حسب اینکه در چه مرحله ای از انجام عملیات یا اقدامات مربوط به واردات یا صادرات است از گمرک بخواهد تا نسبت به شماره صحیح کالا اقدام نماید ، در هر حال این خواسته در دو حالت اتفاق می آید :

اگر کالا وارد نشده به دفتر تعرفه در اداره مرکزی گمرک ایران مراجعه نمایید . مواردی که باید ارائه دهید : مشخحصات فنی کالا – عکس – جزئیات کالا و در مورد مواد و محصولات شیمیایی بورشور تسلیم نمایید. در نامه خود درخواست رای مشورتی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی نیز اخذ می شود .

در مورد دوم وقتی است که کالا در گمرک موجود است و هنوز اظهارنامه تنظیم نشده، که درخواست خود را به گمرک محل می دهیم  در این صورت درخواست ارسال تقاضا به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را می نماید تا پس از اعلام نظر کمیسیون طبق آن عمل کند .