تعرفه گمرکی نخود 07132090 می باشد با احتساب 5% حقوق ورودی
تعرفه گمرکی عدس 07134000 می باشد با احتساب 5% حقوق ورودی
ارز مبادله ای تخصیص می گیرد
از پرداخت 9% مالیات بر ارزش افزوده معاف است
نیاز به مجوز بهداشت و جهاد کشاورزی و استاندارد دارد .

جهت اطلاعات تکمیلی می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید

https://irclearance.com/tarkhise-ghallat-va-hobubat