کد تعرفه 73041100
ارز مبادله ای می گیریم
5% حقوق ورودی
9% مالیات بر ارزش افزوده
هیچ نوع مجوزی نمی خواهد

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص لوله استیل ۷۳۰۴۱۱۰۰ می باشد
کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص لوله مانیسمان ۷۳۰۴۱۹۹۰ می باشد
کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص لوله حفاری مورد استفاده در صنعت نفت و گاز ۷۳۰۴۲۲۰۰ می باشد
کد تعرفه گمرکی لوله آهنی ۷۳۰۴۲۹۰۰ می باشد
کد تعرفه گمرکی لوله پلی اتیلن ۳۹۱۷۳۹۹۰ می باشد کد تعرفه گمرکی لوله فولادی ۷۳۰۶۲۱۱۰ می باشد
کد تعرفه گمرکی لوله درزدار آهنی با روکش مس ۷۳۰۶۳۰۱۰ می باشد
کد تعرفه گمرکی لوله درزجوش استنلس استیل ۷۳۰۶۴۰۱۰ می باشد
کد تعرفه گمرکی لوله فایبرگلاس ۳۹۱۷۳۹۱۰ می باشد
کد تعرفه گمرکی لوله سرامیکی ۶۹۰۳۲۰۲۰ می باشد
کد تعرفه گمرکی لوله آلومینیومی ۷۶۰۸۱۰۰۰ می باشد
کد تعرفه گمرکی لوله برنجی ۷۴۱۱۲۱۰۰ می باشد
کد تعرفه گمرکی لوله تیتانیومی ۸۱۰۸۹۰۰۰ می باشد