کد تعرفه گمرکی:48142000
حقوق ورودی 20 %
9% مالیات بر ارزش افزوده
ارز مبادله ای برایش می گیریم
نیاز به استاندارد اجباری